Zbierka pre Kubu | Slovenská katolícka charita

Zbierka pre Kubu

Pomôžme chudobným na Kube, aby ovocie návštevy pápeža Františka na Slovensku rástlo ďalej.

VÁŠ DAR MÔŽETE POSLAŤ NA ÚČET
SK31 0200 0000 0044 9834 3155

Chudobní na Kube

Situácia obyvateľov Kuby je už desaťročia veľmi náročná. Ešte viac ju komplikuje celosvetová pandémia koronavírusu. Kuba momentálne prežíva ďalšiu vlnu šírenia nákazy s prírastkami cca. 8-tisíc prípadov denne a približne 70 úmrtiami denne.

nemajú dostatok potravín

potrebujú lieky

narastá nezamestnanosť

Veľkú potrebu pomoci núdznym vyjadril v rozhovore pre TK KBS aj slovenský misionár na Kube, páter Michal Vrták SVD.

Zbierku vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska. Jej hlavná časť sa konala poslednú septembrovú nedeľu vo všetkých kostoloch. Slovenská katolícka charita zastrešuje realizáciu, adresnosť a transparentnosť pomoci.

Ako pomôžeme?

Charita v spolupráci s Caritas Cuba prerozdelí potravinové a hygienické balíčky medzi chudobných, ľudí so zdravotným postihnutím, slobodné matky s deťmi a staršie osamelé osoby.

Za darovaných 10 eur pomôžeme balíkom jednému človeku v núdzi. Pomoc poputuje rovnomerne do všetkých 10 diecéz v krajine a bude ju sprevádzať psychologická pomoc od pracovníkov miestnej charity.