Kultúrne centrum sv. Vincenta pre deti v Rwande | Slovenská katolícka charita


Kultúrne centrum sv. Vincenta pre deti v Rwande

pridal: wp-dev | dátum: 18. apríla 2016 | kategória: Aktuality

Od marca 2016 rehoľa Pallotínov, ktorá pôsobí v meste Kibeho (Rwanda), začala v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) rekonštrukčné práce na budove, ktorá sa stane Kultúrnym centrom sv. Vincenta pre deti. Keďže v meste Kibeho je len jedna materská škôlka a aj tá je súkromná, mnoho detí sa túla po uliciach, pokiaľ sú ich rodičia v práci. Často sú to deti z neúplných rodín, ktoré žijú vo veľkej chudobe a v prípade, že nastúpia na základnú školu bez akýchkoľvek základných vedomostí, ich spoločenská marginalizácia sa ešte viac prehĺbi.

Preto sa SKCH v spolupráci s otcami Pallotínmi rozhodla týmto deťom podať pomocnú ruku. Ako vidieť na fotografiách, centrum sa mení každým dňom – maľovali sa vonkajšie steny centra, vybudovala sa kuchyňa, rozširovala sa trávnatá plocha, vo vnútri sa maľovali tabule. Miestni stolári už vyrábajú nábytok, ktorý bude súčasťou centra a taktiež sa pripravuje pole, ktoré pomôže v rámci udržateľnosti celého projektu. SKCH vyslala do Kibeho dobrovoľníkov, ktorí momentálne pomáhajú koordinovať rekonštrukčné práce a následne budú zodpovední za rozbehnutie aktivít pre deti, ktorým sa Kultúrne centrum sv. Vincenta bude primárne venovať.

Fungovanie Kultúrneho centra sv. Vincenta, ako aj samotné deti, ktoré už tento rok budú môcť v centre tráviť svoj voľný čas a získavať základné vedomosti a zručnosti, môžete podporiť prostreníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.