Kultúrne centrum sv. Vincenta v Rwande integruje aj deti z kmeňa Pygmejov | Slovenská katolícka charita


Kultúrne centrum sv. Vincenta v Rwande integruje aj deti z kmeňa Pygmejov

pridal: charita | dátum: 7. júla 2016 | kategória: Aktuality

Po niekoľkých mesiacoch vytrvalej práce a snaženia dňa 23. mája 2016 slávnostne otvorilo svoje brány Kultúrne centrum sv. Vincenta pre deti v meste Kibeho v Rwande. Spolupráca bratov Pallotínov a dobrovoľníkov Slovenskej katolíckej charity, tak nadobudla konkrétnu podobu v krásne zrekonštruovanej budove a upravenom okolí.

Centrum aktuálne navštevuje 43 detí vo veku od štyroch do šiestich rokov. Všetky deti pochádzajú z veľmi chudobného prostredia. O mnohé z nich sa stará len mama, sú podvyživené a často trpia na rôzne kožné choroby z nedostatočnej hygieny, či zlej stravy. Takmer polovica z nich sú pritom Pygmejovia. Členovia tohto kmeňa, ktorí sú všeobecne známi pre svoj malý vzrast. V Rwande tvoria menej než jedno percento populácie, pričom mnohí z nich žijú zlých podmienkach, častokrát vylúčení na okraj spoločnosti.

Práve Kultúrne centrum sv. Vincenta vytvára vhodné podmienky na to, aby sa postupne aj deti pochádzajúce z tohto kmeňa mohli zrovnoprávniť s ostatnými, aby sa už viac nevytvárala ilúzia ich menejcennosti. Hlavným cieľom je preto podvýživeným deťom poskytnúť plnohodnotnú stravu, chorých ošetriť, a všetkým dať základné predškolské vedomosti. V Rwande totiž deti nastupujú na základnú školu s tým, že písať či čítať už majú vedieť. Poplatky v materskej škole sú však pre mnohé rodiny privysoké, rodičia žiadneho z detí v centre by si ich nemohli dovoliť zaplatiť.

Výučba sa v centre začína o 8.00 h. Deti sú rozdelené do dvoch tried, predovšetkým podľa veku, ale aj podľa vedomostí. Vyučovanie vedú dve miestne animátorky Alice a Caritas. V jazyku kinyarwanda učia deti základom písania a počítania, rozoznať farby či tvary alebo ich oboznamujú s prvými anglickými slovíčkami. Chlapci a dievčatá sa tiež učia základným hygienickým návykom. Na hodinách rovnako nesmú nikdy chýbať pesničky a kňazi či seminaristi chodia deti učiť náboženstvo. O 10.30 h deti dostávajú výživnú ovsenú kašu, ktorú pre nich pripravuje kuchárka Martha. Piatky sú v centre špeciálnym dňom, deti sa totiž stravujú dvakrát. Počas dňa dostanú navyše mlieko, chlieb, či banány. Nikdy sa tiež nesmie zabudnúť na modlitbu. Po jedle sa už deti neučia, nastáva čas hrania. Niektoré tak vybehnú na dvor, kde sa hrajú s loptou alebo skáču cez švihadlo, iné si vnútri trpezlivo skladajú lego, obliekajú bábiky, alebo kreslia farebnými kriedami na tabuľu. Vyučovanie sa končí podobne ako v iných škôlkach v okolí o 12.00 h. Okrem jedla poskytuje centrum deťom aj obuv a oblečenie.

Dôležitou súčasťou vzniku, ako aj aj fungovania centra sú slovenskí dobrovoľníci, toho času dobrovoľníčky. V celom projekte plnia úlohu koordinátorov, pričom usmerňujú animátorov, nakupujú potraviny, drevo či iné školské pomôcky, pomáhajú pri vyučovaní. SKCH sa preto rozhodla, že bude do detského centra v Kibeho vysielať svojich dobrovoľníkov pravidelne tak, aby bol na mieste stále prítomný aspoň jeden.

Náklady na rekonštrukciu starej budovy, výstavbu malej kuchyne a toalety a nákup zariadenia do dvoch tried sa vyšplhali na vyše 5000 Eur. Finančné prostriedky na mesačný chod centra sa zatiaľ odhadujú na 300 Eur. Kultúrne centrum sv. Vincenta pre deti je pod správou a v majetku mužskej rehole Pallotínov, s ktorými SKCH tento rok začala spolupracovať, prostredníctvom podpory z verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016.

Fungovanie Kultúrneho centra sv. Vincenta pre deti, ako aj samotné deti, ktoré môžu v centre tráviť svoj voľný čas a získavať základné vedomosti a zručnosti, môžete podporiť prostredníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.