Kurzy - Train to Care | Slovenská katolícka charita

Kurzy – Train to Care

Kinestetika v opatrovateľskej službe (základný kurz)
1. časť: 18.+19.09.2024
2. časť: 16.+17.10.2024
09:00 – 17:00 

Validácia podľa Naomi Feil
09.+10.05.2024
09:00 – 17:00 

Aktivizácia a zamestnávanie ľudí s demenciou
05.+12.06.2024
13:00 – 16:00 

„Vždy sa teším na všetky školenia a kurzy ktoré ponúka a organizuje SKCH,  nechýba v nich kreativita, odborné znalosti ani zodpovednosť.

Ester

účastníčka kurzu

Lektorky vzdelávacích programov

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku 

Nadja Sabeff, DGKP – kvalifikovaná pracovníčka pre oblasť zdravotníctva a ošetrovateľstva, a zároveň koordinátorka všeobecnej domácej starostlivosti v rámci Caritas  

Mária Čunderlíková, PaedDr.- riaditeľka odborných činností a liečebný pedagóg v Centre MEMORY n.o. Pripravuje a lektoruje vzdelávacie programy pre pracovníkov s orientáciou primárne na prácu so seniormi a ľuďmi s demenciou 

Richard Metz, DGKP – školiteľ pre deeskaláciu a bezpečnostný manažment z oblasti ošetrovateľstva, kvality a rozvoja inovácií v rámci Caritas – Viedenská arcidiecéza

Estera Bačkaiová -absolvovala vzdelávanie ako kinestetická trénerka druhého levelu v Linzi, hovorí plynule slovensky, maďarsky a nemecky 

Violeta Koppensteiner – certifikovaná školiteľka validácie podľa Naomi Feil, školiteľka pre poradenstvo v oblasti starostlivosti a demencie, individuálnej validácie a podpory pre príbuzných

Projekt Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania bol zriadený za účelom vytvorenia širšieho zázemia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, poskytovanie podpory pre diecézne charity, a napomáhanie pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti pracovníkov.

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Poznámka! Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia (napr. nosenie rúška, dostatočný odstup, atď.) proti nákaze koronavírusom (COVID19), podľa aktuálny vládnych nariadení.

Vzdelávacie programy pod názvom Train to Care ponúka Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) od roku 2014.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte manažérku vzdelávania a rozvoja Mgr. Janu Mackovičovú na ttc@charita.sk