Kurzy - Train to Care | Slovenská katolícka charita

Kurzy – Train to Care

NOVÉ: Ako nevyhorieť v opatrovateľskej službe
3 časti – 15.3.2021,
17.3.2021, 19.3.2021

Kinestetika v opatrovateľskej službe
1. časť – 17. – 18.6.2021,
2. časť – 9. – 10.9.2021

Validácia podľa Naomi Feil
12. – 13.5.2021

NOVÉ: Rešpektujúca komunikácia – ONLINE
7.10.2021

„Validácia mi otvorila oči ako vnímať emócie môjho klienta a čo je najdôležitejšie, že ho dokážem pochopiť a spolu s ním tieto emócie aj spracovať.“ 

Oľga

účastníčka kurzu

„Vždy sa teším na všetky školenia a kurzy ktoré ponúka a organizuje SKCH,  nechýba v nich kreativita, odborné znalosti ani zodpovednosť.

Ester

účastníčka kurzu

Lektorky vzdelávacích programov:

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku
Alena Kubeš – pedagogička v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky
Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity
Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie, emocionálnej inteligencie

Projekt Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania bol zriadený za účelom vytvorenia širšieho zázemia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, poskytovanie podpory pre diecézne charity, a napomáhanie pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti pracovníkov.

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Poznámka! Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia (napr. nosenie rúška, dostatočný odstup, atď.) proti nákaze koronavírusom (COVID19), podľa aktuálny vládnych nariadení.

Vzdelávacie programy pod názvom Train to Care ponúka Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) od roku 2014.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu kolegynku Vieru Prokopcovú na ttc(zavinac)charita.sk