Kurzy - Train to Care | Slovenská katolícka charita

Kurzy – Train to Care

NOVÉ! Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní (online)
14. 3. + 25.4.2022 alebo 12.9. + 17.10.2022

Kinestetika v opatrovateľskej službe
1. časť – 7. – 8.3.2022
2. časť – 26. – 27.5.2022

NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov (online)
10.5.2022

NOVÉ! Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením (prezenčne)
Termín: 13.-14.10.2022 od 9.00 do 17.00
Miesto: Penzión Caritas**, Dolný Smokovec

NOVÉ! Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou (online)
27.4.2021

„Vždy sa teším na všetky školenia a kurzy ktoré ponúka a organizuje SKCH,  nechýba v nich kreativita, odborné znalosti ani zodpovednosť.

Ester

účastníčka kurzu

Lektorky vzdelávacích programov:

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku
Alena Kubeš – pedagogička v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky
Sabine Wecko, DGKPkoordinátorka 24-hodinovej starostlivosti, má bohaté skúsenosti s diagnostikou, organizáciou, kontrolou a vyhodnocovaním opatrovateľských opatrení
Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie, emocionálnej inteligencie
Anna Michňová, PhDr. –odborníčka na paliatívne ošetrovateľstvo a geriatrické ošetrovateľstvo, námestnička pre ošetrovateľstvo v Nemocnici Zelený sen, Banská Bystrica;

Projekt Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania bol zriadený za účelom vytvorenia širšieho zázemia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, poskytovanie podpory pre diecézne charity, a napomáhanie pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti pracovníkov.

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Poznámka! Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia (napr. nosenie rúška, dostatočný odstup, atď.) proti nákaze koronavírusom (COVID19), podľa aktuálny vládnych nariadení.

Vzdelávacie programy pod názvom Train to Care ponúka Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) od roku 2014.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu kolegynku Vieru Prokopcovú na ttc@charita.sk