Kurzy - Train to Care | Slovenská katolícka charita

Kurzy – Train to Care

Kinestetika v opatrovateľskej službe (základný kurz)
1. časť: 10.+11.05.2023
2. časť: 08.+09.06.2023
09:00 – 17:00

Validácia podľa Naomi Feil
22.+23.06.2023
09:00 – 17:00

Kinestetika v opatrovateľskej službe (workshop pre pokročilých)
26.+27.10.2023
09:00 – 17:00

„Vždy sa teším na všetky školenia a kurzy ktoré ponúka a organizuje SKCH,  nechýba v nich kreativita, odborné znalosti ani zodpovednosť.

Ester

účastníčka kurzu

Lektorky vzdelávacích programov

Alena Kubeš – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky;

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku;

Estera Bačkaiová – certifikovaná trénerka Kinestetiky, hovorí plynule slovensky, maďarsky a nemecky;

Violeta Koppensteiner – certifikovaná školiteľka validácie podľa Naomi Feil, školiteľka pre poradenstvo v oblasti starostlivosti a demencie, individuálnej validácie a podpory pre príbuzných;

Julia Hirschvogl, DGKP – vedúca tímu Caritas Rundum Zuhaue betreut, diplomovaná zdravotná sestra; dlhoročné skúsenosti v dokumentácii zdravotníckych prípadov;

Heike Krabbe, DGKP – diplomovaná pedagogička s desiatkami rokov skúseností v geriatrii ako manažérka a školiteľka; dlhoročné nadstavbové vzdelávanie v rôznych ošetrovateľských témach, ako je kinetika, riešenie ošetrovateľských prípadov a rôzne komunikačné školenia;

Projekt Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania bol zriadený za účelom vytvorenia širšieho zázemia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, poskytovanie podpory pre diecézne charity, a napomáhanie pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti pracovníkov.

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Poznámka! Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia (napr. nosenie rúška, dostatočný odstup, atď.) proti nákaze koronavírusom (COVID19), podľa aktuálny vládnych nariadení.

Vzdelávacie programy pod názvom Train to Care ponúka Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) od roku 2014.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte manažérku vzdelávania a rozvoja Mgr. Janu Mackovičovú na ttc@charita.sk