Publikácie | Slovenská katolícka charita

Publikácie

Všetky uvedené publikácie si môžete za dobrovoľný príspevok objednať na adrese ttc@charita.sk.
Vaším príspevkom nám pomáhate pokračovať v aktivitách zameraných na starostlivosť o seniorov.

Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou

Kolektív autorov
Preklad z rakúskeho originálu vydaného v roku 2019
Slovenský preklad 2021
Počet strán: 67

Slovenská katolícka charita prichádza s prekladom brožúry „Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou“, ktorá môže pomôcť opatrovateľom a rodinným príslušníkom pri starostlivosti o pacientov trpiacich demenciou. Nájdete v nej veľký  prehľad činností a aktivizačných námetov ako pracovať s pacientmi s demenciou v jednotlivých štádiách ochorenia, pretože je dôležité nepreťažovať ich, ale mať na mysli, aby z aktivizácie profitovali. 

Slovenské vydanie je spoločným dielom Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity. 

Odporúčaný príspevok 5€.

IBAN: SK19 1100 0000 0029 2384 5748
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 63241


Opatrovanie ľudí s demenciou

Informácie a rady na každý deň pri 24-hodinovom opatrovaní

Kolektív autorov
Počet strán: 27

Táto brožúra poskytuje opatrovateľkám a opatrovateľom cenné informácie, rady a podporu pri kontakte s ľuďmi chorými na demenciu. Nájdete v nej nie len základný opis foriem demencie, ale predovšetkým praktické tipy, ako komunikovať s ľuďmi postihnutými demenciou, ako reagovať na zmeny v správaní a ako zvládnuť každodenné opatrovanie. V závere publikácie sa môžete inšpirovať podnetmi na činnosti, ktoré prispievajú k aktivizácii ľudí postihnutých demenciou.

Odporúčaný príspevok 5€.

IBAN: SK19 1100 0000 0029 2384 5748
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 63241


Sprevádzať až do konca 

Príručka pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí

Kolektív autorov 
Prvé slovenské vydanie, 2016
Počet strán: 41
ISBN: 978-80-972270-4-3

Brožúra na svojich stránkach čitateľom ponúka praktické rady a informácie, ktoré sú dôležité pri sprevádzaní ťažko chorých a umierajúcich. Čo je dôležité pri stravovaní? Čo je dôležité pri pití? Ako sa mení telo pri zomieraní? Na tieto, ale aj na mnohé iné otázky nájdete odpovede v tejto príručke, ktorá je určená všetkým profesionálom – ošetrovateľom a opatrovateľom, ako aj neprofesionálom – rodinným príslušníkom a priateľom, ktorí sa v domácom prostredí starajú o ťažko chorých a umierajúcich. V závere brožúry sa nachádzajú dôležité heslá a vysvetľujúce pojmy k paliatívnej a hospicovej starostlivosti a adresár mobilných a stacionárnych hospicov pôsobiacich na území SR. 

Odporúčaný príspevok 3€.

IBAN: SK19 1100 0000 0029 2384 5748
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 63241


Starostlivosť o chorých v domácnosti

Praktické rady ako uľahčiť každodenný život ťažko chorému v rodine.

Autori – Dipl. ped. Ingeburg Barden, Dr. Alfred Vogel, Dr. Georg Wodraschka
Rok vydania: 2002
Počet strán: 319
ISBN: 80-88932-08-4

Nik z nás by ako chorý alebo odkázaný na opatrovanie nechcel byť závislý od pomoci a opatery cudzích ľudí. Realita života však mnohých ľudí privedie do tejto situácie. Celkovú telesnú závislosť od druhých  ľudí sprevádza želanie môcť ostať v navyknutom prostredí vlastného bytu, v blízkosti príbuzných, priateľov a farnosti. Táto kniha dáva odpovede na otázky ťažiace všetkých, ktorí opatrujú svojich príbuzných a pomôže im zbaviť sa neistoty. 

Odporúčaný príspevok 5€.

IBAN: SK19 1100 0000 0029 2384 5748
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 63241