Aktivizácia ľudí s demenciou | Slovenská katolícka charita

Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou

Ľudia s demenciou často potrebujú veľa podpory pri denných činnostiach (hygiena, stravovanie, obliekanie / vyzliekanie a pod.) a postupne strácajú schopnosť zvládať bežné úlohy každodenného života. Bez zmysluplných aktivít sa cítia bezcenní, môžu upadnúť do depresie alebo sa stať agresívnymi. Nároky, ktoré kladie každý deň na ich opatrovateľky/ov vyžadujú flexibilitu, tvorivosť a empatiu. Tento kurz ponúkne množstvo námetov k tomu, ako si lepšie usporiadať každodenný život vo Vašej jedinečnej situácii s klientom. Tiež prinesie zmes nápadov, ako aktívne zapojiť klientov do rozličných činností bežného života.

Trénerka: Mária Čunderlíková, PaedDr. – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

Termíny: 17.9.2020
Miesto: Dolný Smokovec, Charitný domov – Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Poplatok za kurz: V súčasnosti ponúkame kurzy za príspevok 30,- Eur namiesto 40,- Eur za každý deň kurzu.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Prihláška na kurz:
Prosíme Vás, aby ste záväznú, písomnú prihlášku zaslali prostredníctvom pošty alebo e-mailu na:

Slovenská katolícka charita
Viera Prokopcová
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Tel. +421 / (0) / 2 5443 1506
Mobil : +421/(0)910-842-600
Email: ttc@charita.sk

Caritas Rundum Zuhause betreut
Anca Iordache
Fax: +43 / (0)1 / 503 3077-2850
Tel: +43 / (0)1 / 376 02 15
Email: office@caritas-rundumbetreut.at