NOVÉ - Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením (prezenčne) | Slovenská katolícka charita

NOVÉ – Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením (prezenčne)

Naučte sa nenásilným spôsobom komunikovať vaše potreby, a tak budovať zdravé vzťahy na pracovisku

O kurze

V roku 2021 sme prvýkrát zaradili do ponuky kurz s názvom „Rešpektujúca komunikácia“. Vďaka pozitívnej spätnej väzbe od účastníkov sme sa rozhodli ponúknuť vám rozšírenú verziu kurzu. Okrem hlavného celodenného webinára pozostáva kurz z dvoch workshopov, pretože meniť svoje návyky je intenzívna cesta. Workshopy vám poskytnú dostatočný priestor a čas venovať sa konkrétnym situáciám zo života opatrovateliek a opatrovateľov.

Používaním rešpektujúcej komunikácie na pracovisku prispievate k vytváraniu úcty k druhým aj k sebe. Spracovanie vlastných emócií je aktívna práca, vďaka ktorej viete svoje potreby komunikovať a tak sa chrániť pred vyhorením.

Tento kurz má veľký prínos pre všetkých, ktorí zažívajú vo svojej každodennosti situácie plné stresu a konfliktov.

Čo povedali o kurze účastníci:

„Tento kurz bol pre mňa obrovským obohatením. Odnášam si z neho množstvo podnetov, ktoré sa budem snažiť uplatniť nie len v komunikácii s klientmi, ale s každým človekom. Metódy, ktoré boli na kurze prezentované boli praktickými ukážkami toho, ako viesť nenásilnú komunikáciu. S odstupom niekoľkých dní, kedy vo mne doznieva to čo som sa naučil si uvedomujem veľkú potrebu a naliehavosť takýchto kurzov a cvičení v dnešnej zložitej dobe. Pred tým, ako automaticky a možno v afekte začnem reagovať na vzniknutý podnet, chcem zostať v pozícii „kamery”. Situáciu sledovať, bez vnášania osobných súdov a hodnotení. A najmä, slovami lektorky kurzu: „Nenásilný neznamená byť milý, ale autentický.”

Ján

účastník kurzu

Cieľ kurzu

  • Naučte sa nenásilným spôsobom komunikovať vaše potreby, a tak budovať zdravé vzťahy na pracovisku:
  • porozumieť vlastným reakciám v konflikte
  • rozpoznať a pomenovať vlastné pocity
  • porozumieť vlastnému hnevu
  • identifikovať sa s vlastnými potrebami
  • nadviazať vzťah s ostatnými cez empatickú komunikáciu
  • ako prijať od druhých kritiku 
  • ako vyjadriť nesúhlas
  • ako sa chrániť pred vyhorením

Lektorka

Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, dlhoročná trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie, trénerka emocionálnej inteligencie, lektorské skúsenosti z prostredia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Termín
prezenčne – 13.-14.10.2022 od 9.00 do 17.00
Miesto
Penzión Caritas**, Dolný Smokovec
Poplatok
Charitní zamestnanci: 45,-EUR
Ostatní: 60,-EUR

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.