Ako nevyhorieť v opatrovateľskej službe | Slovenská katolícka charita

Ako nevyhorieť v opatrovateľskej službe

Školenie o tom ako predchádzať syndrómu vyhorenia a ako vykonávať každodennú starostlivosť s chuťou a radosťou.

O kurze

Práca s ľuďmi patrí medzi najrizikovejšie z hľadiska možnosti vzniku syndrómu vyhorenia, ktorí mnohí podceňujú, pričom si ale neuvedomujú jeho ďalekosiahly devastujúci dopad nielen na psychické, ale aj na telesné zdravie a sociálne vzťahy. Odprezentujeme, ktoré faktory udržujúce duševné zdravie môžu ľudia využívať, aby nevyhoreli, pričom sa zameriame na adaptívne stratégie zvládania, na časový manažment, na zmysluplnosť v živote človeka, možnosti regenerácie a pod.

Cieľ kurzu

  • naučiť účastníkov, ako rozpoznať blížiace sa vyhorenie
  • porozumieť objektívnym i subjektívnym príznakom
  • a najmä naučiť sa, ako mu predchádzať
  • ako sa z vyhorenia vyliečiť, ak už prepuklo, prípadne ako zvládnuť náročné obdobie, ak u človeka badať niektoré symptómy vyhorenia
  • jednotlivé konkrétne záťažové situácie, ktoré sa v ich pracovnom procese alebo rodinnom živote môžu vyskytnúť a načrtneme si možnosti (či už komunikačné alebo iné), ako ich úspešne zvládnuť bez poškodenia svojho duševného zdravia

Metodika kurzu

  • prednášková činnosť
  • diskusia medzi účastníkmi
  • poradenstvo a tréning potrebných spôsobilostí pre zachovanie dobrého duševného zdravia

Trénerka: Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity

Termíny:
1. časť – 15.3.2021 – 13:00 – 16:00
2. časť – 17.3.2021 – 13:00 – 16:00
3. časť – 19.3.2021 – 13:00 – 15:00
Poplatok za kurz:
charitní zamestnanci – 25 €
ostatní – 35 €

Vyberte si spôsob prihlasovania:

V prípade použitia klasickej prihlášky Vás prosíme o jej zaslanie prostredníctvom pošty alebo e-mailu na:

Slovenská katolícka charita
Viera Prokopcová
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Mobil : +421910842600
Email: ttc(zavinac)charita.sk

Caritas Rundum Zuhause betreut
Slavomira Mergel
Fax: +43 / (0)1 / 503 3077-2850
Tel: +43 / (0)1 / 376 02 15

Email: office(zavinac)caritas-rundumbetreut.at

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.