Láskou proti extrémizmu. Facebook zaplavila kampaň, ktorá odmieta ideológiu nenávisti | Slovenská katolícka charita


Láskou proti extrémizmu. Facebook zaplavila kampaň, ktorá odmieta ideológiu nenávisti

pridal: wp-dev | dátum: 23. októbra 2017 | kategória: Slovensko

BRATISLAVA, 24. október 2017.„Rozširujúce sa napätie v spoločnosti neporazíme ideológiou nenávisti. Práve naopak,“ hovorí nová kampaň Slovenskej katolíckej charity, ktorá sa aktívne šíri na sociálnej sieti.

Rasizmus, antisemitizmus, strach zo všetkého nového či túžba po okamžitých riešeniach. Tieto a mnohé ďalšie charakteristiky dnes opätovne nahrávajú rastúcej popularite extrémizmu – ideológii postavenej na nenávisti. Nie sú však riešením spoločenského napätia, ale jeho priamym zosilnením.

Slovenská katolícka charita sa preto rozhodla spustiť kampaň s názvom „Láskou proti extrémizmu,“ ktorej hlavné posolstvo „Pretože extrémna môže byť láska, nie nenávisť,“ má jasne odsúdiť ideológiu, ktorá sa čoraz silnejšie šíri spoločnosťou na Slovensku.

„Tento rok je to už 90 rokov, čo sa v Slovenskej katolíckej charite jasne držíme hesla – „blízko pri človeku.“ Usilujeme sa pomáhať všetkým ľuďom v núdzi bez rozdielu rasy, vierovyznania či politickej orientácie. So znepokojením sledujeme nárast napätia, radikálnych riešení a nevôle k istým spoločenským skupinám, a to primárne zo strany mladých ľudí,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.

Práve mladí ľudia sú cieľovou skupinou kampane „Láskou proti extrémizmu,“ ktorá sa aktívne šíri sociálnou sieťou Facebook. „Hlavným cieľom je motivovať mladých k solidarite. Spolu s pápežom Františkom tvrdíme, že jediným prípustným extrémizmom je extrémizmus lásky k blížnemu,“ vysvetľuje Hulman.

Samotné slovo charita pochádza z latinského „caritas,“ čo značí empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. Za kľúčovú hodnotu považuje Slovenská katolícka charita ľudskosť, záujem o človeka a jeho potreby. Pretože extrémna môže byť láska, nie nenávisť.

Viac informácií nájdete na facebookovej stránke Láskou proti extrémizmu.