LEKÁRI pre projekt Rafael III. | Slovenská katolícka charita


LEKÁRI pre projekt Rafael III.

pridal: wp-dev | dátum: 27. januára 2016 | kategória: Aktuality

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Projekt sa venuje integrácii ľudí, ktorým bol poskytnutý azyl alebo doplnková ochrana. Proces integrácie nie je jednoduchý a zahŕňa v sebe množstvo jednotlivých častí – výučbu slovenského jazyka, zorientovanie sa v krajine, oboznámenie sa s reáliami našej krajiny, zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, a postupné začleňovanie sa do slovenskej spoločnosti tak, aby človek vedel byť postupne samostatným. Do projektu je v súčasnosti zapojených už viacero klientov pochádzajúcich rôznych krajín ako Irak, Sýria, Afganistan, Ukrajina, Uganda či Somálsko, pre ktorých sa Slovensko postupne stáva novým domovom. Patria medzi nich mladí, rodiny s deťmi, ale aj starší ľudia.

V rámci zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre klientov Projektu Rafael III. v Bratislave, Žiline a Košiciach v súčasnosti HĽADÁME lekárov, ktorí by boli ochotní vziať ich do starostlivosti. Konkrétne:

  • všeobecných lekárov pre dospelých
  • všeobecných lekárov pre deti a dorast
  • zubných lekárov

Ak ste lekár/lekárka, alebo poznáte lekára/lekárku, a mali by ste záujem prispieť k pomoci ľudom, ktorí začínajú na Slovensku svoj nový život, prosím kontaktuje:

Mgr. Lenku Ondovú, tel.: 0917 350 285, 0902 681 062 prípadne na email: ondova@charita.sk.

Budeme veľmi vďační každému lekárovi/lekárke, ktorý bude ochotný našich klientov prijať.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.