LEPŠIA STAROSLIVOSŤ O TEHOTNÉ MATKY V IRAKU VĎAKA POMOCI ZO SLOVENSKA | Slovenská katolícka charita


LEPŠIA STAROSLIVOSŤ O TEHOTNÉ MATKY V IRAKU VĎAKA POMOCI ZO SLOVENSKA

pridal: wp-dev | dátum: 6. marca 2012 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) zaslala do Iraku zdravotnícku techniku na žiadosť partnerskejorganizácie Caritas Iraq, ktorá v krajine postihnutej dlhodobou humanitárnou krízouprevádzkuje niekoľko kliník. Sonografický prístroj pre vyšetrenie plodu v tehotenstve aj s príslušenstvom bol do Bagdadu prepravený v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvomzahraničných vecí SR. Celková hodnota materiálu činila 6 999€.

Táto iniciatíva Slovenskej katolíckej charity bola zrealizovaná za pomoci Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Bagdade a jeho Excelencie Miloslava Naďa, veľvyslanca v Iraku, ako aj asistencie Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva vnútra SR, sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany. Sonografický prístroj odovzdal slovenský veľvyslanec v Bagdade mimovládnej organizácii Caritas Irak, ktorá ich použije pre pacientov vo svojich klinikách.

„Sme nesmierne vďační za túto iniciatívu. Sonograf bude slúžiť miestnej klinike prenatálnej medicíny na vyšetrenie plodu dieťaťa v tehotenstve pre chudobné matky, pre ktoré je takéto vyšetrenie inak nedostupné. Zásielku sme prebrali na slovenskom veľvyslanectve v Bagdade od pána veľvyslanca Miloslava Naďa, ktorý bol veľmi ústretový a otvorený ku ďalšej vzájomnej spolupráci“, uviedol riaditeľ organizácie Caritas Iraq, Nabil Nissan.

Vojna v roku 2003 a následný pád Sadamovho režimu v Iraku v apríli toho istého roku
spôsobila veľkú nestabilitu v krajine, ako aj humanitárnu krízu. Táto sa napriek rozsiahlej pomoci organizácií Spojených Národov, ako aj iných humanitárnych organizácií stále prejavuje nedostatkom takých základných ľudských potrieb, ako sú potraviny, pitná voda či zdravotnícky
materiál.

Slovenská katolícka charita sa aj týmto spôsobom snaží pomôcť ľuďom v núdzi ale najmä kresťanom v Iraku, ktorí sa viackrát stali obeťami vražedných útokov a sektárskeho násilia v tejto krajine. Na zdravotnícky prístroj finančne prispela aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.