Leto končí, dobrovoľníctvo začína | Slovenská katolícka charita


Leto končí, dobrovoľníctvo začína

pridal: charita | dátum: 18. septembra 2019 | kategória: sociálne

Už po dvanásty raz sa konal Týždeň dobrovoľníctva, ktoré zastrešuje Prešovské dobrovoľnícke centrum pod názvom „Dobré skutky sa dejú“ . Aktívne sa do neho zapojila aj Gréckokatolícka charita Prešov dňa 17. septembra 2019, tj. v utorok, kde si pre dobrovoľníkov pripravila „návod“ ako pomáhať ľuďom bez domova s láskou a rozumom.

Tím „deviatich statočných“ – dobrovoľníkov a zamestnancov sa rozdelil na 3 skupiny po troch a vyrazili do ulíc mesta, nielen v centre, ale aj na sídlisko Sekčov a sídlisko 3. Informovali verejnosť o možnosti efektívnej pomoci ľuďom v núdzi a bez domova formou charitných poukazov. Ešte predtým sme navštívili všetky tri gréckokatolícke farnosti na území mesta Prešov, aby táto správa odznela aj v nedeľných oznamoch v chráme.

Mnohí z nás sa snažíme ľuďom na ulici pomôcť, ale náš dar často „nakŕmi“ ich závislosť. Ak chceme, aby pomoc mala zmysel, učíme sa pomáhať správne, napr. tým, že cez charitný poukaz – papierovú kartičku pozveme ľudí bez domova, v núdzi do zariadení ambulantných a pobytových služieb Pod Táborom 33 v Prešove, kde si môžu dať teplé jedlo, sprchu a čisté ošatenie, v prípade voľného miesta aj nocľah. A to nie je všetko – cez sociálnych poradcov je týmto ľuďom ponúknutá pomocná ruka na preskúmanie a ďalšie možnosti riešenia svojej nepriaznivej životnej situácie. Potom už závisí od samotného príjemcu služby, ako danú ponuku využije.

V rozhovoroch sa ulici sme zistili, že viac než polovica opýtaných, túto formu pomoci Gréckokatolíckej charity v Prešove ešte nepozná, no privítali ju a radi ju v budúcnosti využijú.  Väčšina opýtaných radšej ponúkne jedlo alebo šatstvo, než by dali peniaze, keďže nedôverujú správnosti ich použitia.

Pre nás všetkých to bola cenná skúsenosť, že naše služby sú potrebné  a máme o nich verejnosť intenzívnejšie informovať cez viaceré médiá.

Dni aktívneho dobrovoľníctva sú tradičnou aktivitou Prešovského dobrovoľníckeho centra, o.z., ktoré ponúka možnosť vyskúšať si dobrovoľníctvo na vlastnej koži. Počas predchádzajúci ročníkov odpracovalo vyše 8500 dobrovoľníkov takmer 31-tisíc hodín dobrovoľníckej práce.