Listy pre našich adoptívnych rodičov | Slovenská katolícka charita


Listy pre našich adoptívnych rodičov

pridal: wp-dev | dátum: 29. júna 2017 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) už viac ako 20 rokov realizuje projekt Adopcia na diaľku®, ktorý vďaka podpore slovenských adoptívnych rodičov pomáha deťom aktuálne v siedmych krajinách sveta. Záver školského roka a letné mesiace sú v kancelárii tohto projektu vždy zaujímavé.

Je to obdobie, keď všetkým adoptívnym rodičom rozposielame materiály z jednotlivých krajín. Z niektorých krajín sú to individuálne materiály, napríklad z Ukrajiny a Haiti, a zasa z Ugandy je to súhrnná naratívna správa. Správy a materiály priebežne pripravujú naši koordinátori spolu so svojimi spolupracovníkmi, ktorí pôsobia priamo v teréne v danej oblasti a poznajú životné pomery a sociálnu situáciu miestnych detí. Napriek tomu, že letné mesiace sú jedným z najvyťaženejších období v roku, kolegovia na projekte sa tešia, že pripravovaná korešpondencia prinesie kúsok radosti slovenským adoptívnym rodičom. Vidieť fotografie detí, či kresby, ktoré pre nich deti zapojené v projekte pripravili, je vždy veľkou motiváciou aj pre nás.

Uvedomujeme si tak nanovo, aký je dosah našej práce a námah, ktoré spoločne do tohto diela lásky a pomoci blížnym vkladáme. Takáto spätná väzba nám opätovne pripomína, že každá naša pracovná činnosť je malým kúskom mozaiky v pomoci núdznym deťom. Ďakujeme, že mnohí z vás sú jej súčasťou.

Viac informácií o projekte sa dozviete tu