Medzinárodné sympózium sociálnych pracovníkov vo Viedni | Slovenská katolícka charita


Medzinárodné sympózium sociálnych pracovníkov vo Viedni

pridal: wp-dev | dátum: 18. marca 2016 | kategória: Aktuality

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) pod názvom Social Work Symposium pripravila pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce(15.3.) medzinárodnú konferenciu vo Viedni, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníčky Projektu Rafael III. zameraného na integráciu utečencov do spoločnosti na Slovensku.
Prezidentka ISFW Ruth Stark, MSc. otvorila sympózium príhovorom, počas ktorého kládla dôraz na vplyv a prezentáciu médií, rétoriku a činy politikov a najvyšších predstavených.
Program stretnuia obohatili výstupy expertov pôsobiacich v oblasti sociálnej práce a migrácie a zároveň aj prednášky úspešne integrovaných utečencov (zo Sýrie, Iraku), ktorí v súčasnosti pracujú ako sociálni pracovníci v procese integrácie utečencov v Rakúsku a Nemecku.
Na záver sa účastníci mali možnosť oboznámiť aj s modelom fungovania integračného domu pre utečencov vo Viedni.
Cieľom stretnutia bolo spoločne s účastníkmi z 26tich ďalších krajín sveta reagovať na aktuálne problémy spájajúce sa s utečeneckou krízou.
V rámci niekoľkých workshopov sa odborníci na túto problematiku mali možnosť venovať otázkam koordinácie spolupráce sociálnych pracovníkov (v európskom a svetovom kontexte) za účelom dosiahnutia väčšej efektivity pri pomoci utečencom naprieč ich cestou a integráciou v krajinách azylu. Ďalšími tematickými oblasťami bolo:
– poskytnutie cielenej stratégie, ktorá by podporovala zraniteľné skupiny utečencov;
– vytvorenie komplexnej stratégie politickej advokácie;
– vytvorenie modelov sociálnej práce, ktoré utečencom pomáhajú v izolovaných alebo životu nebezpečných situáciách, kde iné formy asistencie nie sú k dispozícii
– a rozvinutie schopností sociálnych pracovníkov pracujúcich s inými cieľovými skupinami pre konštruktívny rozvoj inkluzívnych a súdržných spoločenstiev.
Konferencia sa zároveň niesla aj v hľadaní riešenia globálnej utečeneckej krízy, vytvorenia expertíz, dopracovania sa k stratégiám jej pozitívneho riešenia a taktiež aj spôsobe, ako sa vzájomne podeliť s metódami a prístupmi v sociálnej práci.

Vďaka účasti na medzinárodnej konferencii vo Viedni dostala SKCH možnosť podeliť sa so svojimi skúsenosťami s integráciou utečencov do spoločnosti, vidieť trendy a štandardy práce s utečencami v iných krajinách a vzájomne sa zjednotiť v tematike globálnej utečeneckej krízy. Stretnutie rovnako umožnilo rozvíjať potenciálnu spoluprácu a participáciu na pripravovaných projektoch na medzinárodnej úrovni.