Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi | Slovenská katolícka charita


Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

pridal: wp-dev | dátum: 25. marca 2015 | kategória: Aktuality

25. marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi, ktorý je príležitosťou uctiť si a pamätať na tých, ktorí trpeli a zomreli v rukách brutálnej otrockej mašinérie.

Medzinárodný deň tiež poukazuje na potrebu zvyšovania informovanosti o moderných formách otroctva, nebezpečenstvách rasizmu a predsudkov. Počas viac ako 400 rokov trvajúceho transatlantického obchodu s otrokmi, jednej z najtemnejších kapitol v dejinách ľudstva, bolo zotročených viac ako 15 miliónov mužov, žien a detí.

Tohtoročný medzinárodný deň sa nesie v téme „Žena a otroctvo“ s cieľom špeciálne si pripomenúť a vzdať úctu ženám, ktoré znášali neznesiteľné utrpenie vrátane sexuálneho vykorisťovania. Rovnako si chceme pripomenúť ženy, ktoré bojovali za vyslobodenie z otroctva a za zrušenie otroctva, obzvlášť zotročené ženy, ktorým sa podarilo zachovať africkú kultúru pre svojich potomkov napriek všetkým strastiam, ktoré museli znášať. Odhaduje sa, že ženy tvorili tretinu z približne 15 miliónov ľudí odvlečených z Afriky do otroctva. Zotročené ženy niesli viacnásobné bremeno. Nielenže znášali kruté podmienky nútenej práce, boli tiež vystavené extrémnym formám diskriminácie a vykorisťovania v dôsledku ich pohlavia a farby pleti.

Pri príležitosti tohto dňa a na pamiatku obetí otroctva bol v roku 2014 v sídle Spojených Národov v New Yorku vztýčený pamätník „Archa návratu“. Víťazný dizajn navrhol Rodney Leon, americký architekt pôvodom z Haiti.

Otroctvo oficiálne skončilo v roku 1833. Takmer vo všetkých krajinách však neustále pretrváva v jeho nových formách či už ako nútená práca, sexuálne vykorisťovanie, nútené žobranie alebo domáce otroctvo. Odhaduje sa, že na celom svete je v súčasnosti vykorisťovaných až 27 miliónov ľudí.

Žena v okovách, Karibik. (Schomburg Center)