Mimoriadna štedrosť slovenských veriacich - pre Kubu vyzbierali 600 tisíc eur | Slovenská katolícka charita


Mimoriadna štedrosť slovenských veriacich – pre Kubu vyzbierali 600 tisíc eur

pridal: charita | dátum: 4. mája 2022 | kategória: Zahraničie

Slovenskí veriaci vyzbierali minulý rok v kostoloch na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube 600 000 eur. Ide o výsledok zbierky, ktorú vyhlásili biskupi na poďakovanie po návšteve pápeža Františka na Slovensku. O výsledku ho dnes osobne informovali na audiencii v rámci celonárodnej ďakovnej púte Slovákov v Ríme.

Zbierka je jedným z plodov návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na našich bratov a sestry, ktorí sú v núdzi alebo zaostali na ceste. „Naším cieľom je podeliť sa tak, ako sa iní podelili s nami v čase núdze,” uviedli biskupi. Finančné prostriedky použije Slovenská katolícka charita v spolupráci so slovenskými misionármi zo Spoločnosti Božieho Slova, ktorí posôbia na Kube. Určená je na dlhodobú podporu 450 detí zo znevýhodnených rodín (projekt Adopcia na diaľku) a pomoc 450 rodinám postihnutým pandémiou Covid-19 (približne 1 800 ľudí), ktorí sú v diecézach Lavan, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin, Yara, Mayari a Cyao Mambi a Moa.

Zároveň dali biskupi k dispozícii Svätému Otcovi časť zbierky, ktorú nedávno zorganizovali na Slovensku na pomoc Ukrajine. Časť vyzbieraných prostriedkov sa použije na pomoc utečencom, ktorí prichádzajú z vojnou sužovanej oblasti na Slovensko, časť použije Svätý Otec podľa svojho uváženia. Biskupi so sebou zobrali na návštevu pápeža Františka do Ríma aj skupinku ukrajinských žien a detí, ktoré našli útočište pred vojnou na Slovensku.

Zdroj: TKKBS