Misijná práca SKCH na Haiti odštartovaná | Slovenská katolícka charita


Misijná práca SKCH na Haiti odštartovaná

pridal: wp-dev | dátum: 20. mája 2010 | kategória: Aktuality

Bratislava, 19. máj 2010

Eva Zelinová, koordinátorka projektu obnovy po zemetrasení na Haiti, odletela 17.5.2010 aj napriek nie úplne ideálnym poveternostným podmienkam do krajiny. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov bude mať Eva na starosti priamy styk s miestnymi partnermi, s ktorými vstúpi Slovenská katolícka charita do spolupráce (SKCH).

K svojim misijným plánom na Haiti hovorí: „Budem úzko spolupracovať s miestnym farárom z farnosti Márie Magdalény v Siberte, s ktorým plánujeme spustiť Adopciu na diaľku.“ Projekt Adopcia na diaľku realizovala SKCH doteraz 13 rokov v Indii a štyri roky v Albánsku a po niekoľkoročnom zvažovaní technických možností sa rozhodla rozšíriť ho postupne aj na Haiti, pretože podpora vzdelávania patrí medzi najdôležitejšie piliere obnovy krajiny. Eva pokračuje: „SKCH plánuje dopraviť na Haiti dve plne vybavené terénne sanitky určené na zásahy v ťažko dostupných terénoch. Jedna sanitka bude slúžiť sestrám Vincentkám a jedna slovenským lekárom. SKCH bude spolupracovať s inými národnými charitami, ktoré už na Haiti pôsobia, predovšetkým však s Českou katolíckou charitou. Tá už má v tejto krajine viacročné skúsenosti, takže bude pre nás dôležitým partnerom.“

O dianí a napredovaní prác na Haiti budeme verejnosť informovať prostredníctvom webstránky, kde sa nachádza sekcia venovaná Haiti. Správy a obrazový materiál sa budeme snažiť dopĺňať približne každé dva týždne.

Ak máte otázky na Evu Zelinovú týkajúce sa jej práce na Haiti, napíšte na info@charita.sk. Odpovedať budeme priebežne. Prosíme o trpezlivosť, nakoľko sa informácie odovzdávajú prostredníctvom e-mailov a je potrebné zohľadniť aj posun časových pásiem. Ak ste už fanúšikom Slovenskej katolíckej charity na Facebooku, budete si môcť prezerať aj fotografie s komentármi, či krátke videá, ktoré budeme dopĺňať.

Ďakujeme za prejavené sympatie.