MLÁDEŽ ZASIELA KLIMATICKÝ ODKAZ MINISTROVI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | Slovenská katolícka charita


MLÁDEŽ ZASIELA KLIMATICKÝ ODKAZ MINISTROVI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

pridal: wp-dev | dátum: 29. novembra 2010 | kategória: Aktuality

Žiaci zo základných škôl v Bratislave žiadajú ministra životného prostredia venovať väčšiu pozornosť opatreniam na zmiernenie dopadov klimatických zmien. Kreslené odkazy žiaci vytvorili počas slávnostného otvorenia náučno-vzdelávacej výstavy s tematikou klimatických zmien s dopadom na Subsaharskú Afriku, ktoré pripravila Slovenská katolícka charita. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 29.11.2010 o 11.00 hod. pod záštitou ministra životného prostredia Ing. Józsefa Nagya. Výstava je otvorená širokej verejnosti a návštevníkom každý deň do 5.12.2010 v priestoroch bratislavského Auparku .

Slávnostné otvorenie moderovala Bibiana Ondrejková za sprievodu hudobnej skupiny Kapucíni a Stanley. Žiakom, študentom i ďalším návštevníkom sa prihovorila riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ing. Eva Kolesárová, ktorá predstavila význam tejto agentúry a rovnako spomenula aktivity, ktoré sa v tomto smere vyvíjajú. Generálny sekretár SKCH Mgr. Radovan Gumulák zdôraznil zmysel tejto výstavy nielen pre mladých, ale aj pre vládnych predstaviteľov, ktorí by sa mali venovať riešeniu a podpore aj takýchto typov projektov. Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., ktorý je jedným z najvýznamnejších slovenských klimatológov, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník, priblížil mládeži náplň svojej práce, ktorá je nevyhnutná pre ďalšie analýzy smerovania našej planéty.

Mládež mala možnosť hravou formou sa zapojiť do aktívnej snahy o zmenu prístupu k životnému prostrediu, a to svojimi prísľubmi a zároveň odkazmi, ktoré budú odovzdané ministrovi životného prostredia. Cieľom výstavy je informovať širokú verejnosť o klimatických zmenách v krajinách tretieho sveta a zvyšovať pocit spoluzodpovednosti, spravodlivosti a solidarity s ľuďmi v núdzi. Výstava má putovný charakter a navštívi spolu 8 miest na celom Slovensku za účelom čo najvyššej informovanosti ľudí o tejto problematike. Obsahuje 12 panelov rozdelených podľa jednotlivých tematických okruhov, ktoré vysvetľujú dopad a riziká klimatických zmien formou fotografií, deskriptívnych mapiek a textov.

Pretože každý z nás má zodpovednosť za životné prostredie i za svoje konanie voči nemu.

Projekt realizujú Slovenská katolícka charita v spolupráci s Caritas Slovenia s podporou EK a SlovakAid.

autor fotografií: Michal Fulier