Modlitbová výzva za ochranu pred ebolou | Slovenská katolícka charita


Modlitbová výzva za ochranu pred ebolou

pridal: wp-dev | dátum: 24. októbra 2014 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Internationalis

List od priora Milosrdných bratov:

Drahí bratia a sestry v Kristu,

dnes vo svete obrovskej globalizácie a bezhraničného pohybu ľudí sme svedkami, že sa ťažko brániť nielen vplyvom cudzích kultúr na dušu človeka, ale aj šíreniu chorôb a rôznych epidémií.

V súvislosti s hrozbou smrteľného vírusu eboly, ešte stále je nejasné, či sa jej dokážeme ubrániť. Neexistuje liek a infikovaných ľudí pribúdajú viac než stovky denne. Rehoľa Milosrdných bratov, ktorej hlavným poslaním je pomáhať chorým a núdznym, má v najviac postihnutých krajinách Afriky svoje nemocnice, v ktorých členovia rehole a ich spolupracovníci pomáhali v zmysle odkazu sv. Jána z Boha všetkým chorým uvedomujúc si ohrozenie vlastného života. Tak sa aj stalo, že od vypuknutia nákazy už zomreli naši štyria bratia a trinásť ďalších zdravotníkov v nemocniciach v Siera Leone a Monrovii. Choroba tak zdecimovala personál týchto zariadení, že museli byt’ zatvorené. Naši predstavení hľadajú rôzne cesty obnovenia týchto misií.

Ani my, Milosrdní bratia na Slovensku, nechceme byť v tejto veci nečinní. Preto sme sa rozhodli zorganizovať modlitbové spojenie čo najväčšieho počtu ľudí. Tak, ako hovorí sv. apoštol Matúš (Mt 18, 19-20): “Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca …!”, chceme prosiť o ochranu pred ebolou, a modliť sa za uzdravenie postihnutých.

Chceme vás vyzvať, aby ste sa k nám v nedeľu 26. októbra t.r. o 14:00 pripojili v modlitbe Slávnostného sv. ruženca a dovoľujeme si vás touto cestou požiadať o sprostredkovanie tejto výzvy všetkým členom/ členkám vášho spoločenstva.

S úctivým pozdravom za vďačných Milosrdných bratov,

brat Joachim Mačejovský, OH, prior

Spomeňme si v modlitbe aj na pracovníkov Caritas, ktorí pôsobia v krajinách, kde ebola ničí ľudské životy. Môžeme pripojiť aj modlitbu za Ugandu, kde má Slovenská katolícka charita svoje centrum a kde vypukol marburský vírus, ktorý je tak isto ako ebola smrteľný.