Mons. Jozef Slamka | Slovenská katolícka charita


Mons. Jozef Slamka

pridal: charita | dátum: 23. novembra 2018 | kategória: Slovensko

Vo štvrtok 22. novembra 2018 zaopatrený sviatosťami zomrel v 78. roku života a 53. roku kňazstva Mons. Jozef Slamka. S vďakou za jeho službu a úctou spomínajú v modlitbe i pracovníci Slovenskej katolíckej charity.

Mons. Slamka bol v období 26. 11. 1990 – 31. 7. 1992 a 1. 3. 1995 – 11. 11. 1997 prezidentom Slovenskej katolíckej charity. Ako prvý porevolučný prezident formoval štart Charity v slobodnej spoločnosti. Prezidentom SKCH bol menovaný na základe nových stanov prijatých 6. 11. 1990.

Zádušná svätá omša bude v sobotu 24. novembra 2018 o 10.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Potom bude nasledovať pohrebná svätá omša o 14.00 hod. vo farskom kostole sv. Imricha v Bábe a pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

 

Zdroj: SKCH, TK KBS
Zdroj foto: www.faraholic.sk