Mosty Charity | Slovenská katolícka charita


Mosty Charity

pridal: charita | dátum: 23. októbra 2019 | kategória: Farské charity

V piatok 18. októbra 2019, po Svetovom dni chudoby, sa stretli otcovia protopresbyteri so svojim arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom, ďalšími kňazmi, dobrovoľníkmi a pracovníkmi Gréckokatolíckej charity Prešov v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove, aby sa navzájom rozprávali, počúvali aké potreby majú vo  farnostiach, ako vnímajú chudobu. Jednou z možností riešenia novodobej chudoby sú aj farské charity, na ktorých prípravu sa zamerali počas fóra pod názvom MOSTY CHARITY.

V pracovných skupinách pod vedením členov Komisie pre charitatívnu činnosť uvažovali nad tým ako začať s farskými charitami, ako motivovať dobrovoľníkov a aká je v tom úloha Komisie, či Charity. Všetci sa zhodli na potrebe farských charít, ktoré môžu byť odpoveďou na výzvu sv. Otca Františka z dokumentu Evangelium gaudi „Práve preto aj služba dobročinnej lásky je základným rozmerom misie Cirkvi a neoddeliteľným vyjadrením jej vlastnej podstaty. Ako Cirkev je podstatne misionárska, tak z jej podstaty nevyhnutne vyplýva aj účinná láska k blížnemu; súcit, ktorý chápe, pomáha a podporuje.„

Konkrétne príklady ako realizovať túto službu lásky v praxi predstavil vedúci Farskej charity Okružná Ján Biroš spolu s duchovným správcom Mariánom Feckaničom. Zástupcovia  Gréckokatolíckej charity Prešov oboznámili prítomných s projektami realizovanými v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou na podporu rozvoja služby vo farnostiach a to cez nadáciu Renovabis a Nadáciu EPH. Cez Nadáciu EPH sa konkrétne materiálne pomohlo 35tim rodinám v núdzi a zároveň prišli aj nové podnety pre ďalšiu dobrovoľnícku službu. Je to však veľká výzva prispieť k riešeniu duchovnej a vzťahovej chudoby aj vďaka čoraz rýchlejšie napredujúcemu technickému pokroku.

Ako povedal riaditeľ Charity a predseda Komisie pre charitatívnu činnosť Peter Valíček: „Zároveň je to šanca pre mňa i nás všetkých priblížiť sa ešte viac k Bohu. Pretože len ak my budeme horieť, môžu sa ostatní okolo nás zapáliť.“

Farská charita je spoločenstvom veriacich dobrovoľníkov farnosti, ktoré vydávajú svedectvo o milosrdnej Božej láske prostredníctvom konkrétnej dobročinnej služby lásky núdznym. Farnosť sa tak môže stať priestorom pre charitnú službu a v nej pomáhajúci nemusí zostať sám a môže sa spájať s inými pre pomoc človeku v núdzi.