NA HAITI ODLETEL GENERÁLNY SEKRETÁR SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY | Slovenská katolícka charita


NA HAITI ODLETEL GENERÁLNY SEKRETÁR SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY

pridal: wp-dev | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Bratislava, 01.03.2010

V nedelu odletel na Haiti generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, ktorý sa v hlavnom meste postihnutom zemetrasením pripojí k humanitárnej misii Caritas Internationalis. Pocas svojho takmer dvojtýždnového pobytu sa Radovan Gumulák plánuje stretnút s predsedom konferencie biskupov Haiti ako aj s misionármi – Saleziánmi Don Bosca a reholnými sestrami zo Spolocnosti dcér krestanskej lásky, ktorí pôsobia v hlavnom meste Port-au-Prince. Cielom návštevy je zhodnotit aktuálne potreby druhej fázy humanitárnej pomoci a v spolupráci s misionármi a partnermi siete Caritas prediskutovat možnosti podpory projektov zameraných na obnovu znicených obydlí a infraštruktúry.

Jeden a pol mesiaca po katastrofálnom zemetrasení sa Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s partnermi siete Caritas sústreduje na zabezpecenie nepremokavých prístreškov a zdravotníckej starostlivosti. Väcšina ludí, ktorí stratili svoje domovy pocas zemetrasenia bývajú totiž v provizórnych prístreškoch, ktoré ich neochránia v case prívalových daždov a hurikánov, ktoré cakajú Haiti v najbližších mesiacoch. Generálny sekretár SKCH, Radovan Gumulák, chce preto pocas svojho pobytu na Haiti dohodnút možnosti podpory práve týchto projektov v spolupráci s miestnymi misionármi a partnermi zo siete Caritas.

O alternatívach podpory bude generálny sekretár hovorit aj s miestnymi misionármi z radov Saleziánov Don Bosca a navštívi aj komunitu reholných sestier Vincentiek, ktorej súcastou je aj sestra Anna Ciganpalová zo Slovenska. Sestry bývajú v súcasnej dobe v stanoch, nakolko ich provinciálny dom bol znicený. Školy, ktoré spravovali saleziáni Don Bosca sa v case zemetrasenia zrútili a v ich troskách zahynulo množstvo študentov. Radovan Gumulák sa plánuje stretnút aj s predsedom konferencie biskupov Haiti arcibiskupom Louisom Kébreauom a prerokovat s ním reálne projekty obnovy znicených obydlí a infraštruktúry.

„Vdaka obrovskej solidarite Slovákov môžeme pomôct mnohým ludom postihnutým zemetrasením na Haiti. Uvedomujeme si dôveru, ktorú do nás vložili darcovia a preto chceme využit prostriedky co najefektívnejšie“, uviedol Radovan Gumulák. SKCH doteraz vynaložila na pomoc takmer 70-tisíc eur, a to prostredníctvom Caritas Internationalis a tiež podporou misie slovenských lekárov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ku ktorým sa generálny sekretár pripojil na svojej ceste na Haiti.