Na Hostýne spoločne zasadajú Rady Českej a Slovenskej Charity | Slovenská katolícka charita


Na Hostýne spoločne zasadajú Rady Českej a Slovenskej Charity

pridal: wp-dev | dátum: 3. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Na pútnickom mieste Sv. Hostýn na Kroměřízsku sa v dňoch 3. a 4. októbra koná spoločné zasadnutie Rady Charity Českej republiky a Rady Slovenskej katolíckej charity za účasti ich riaditeľov a prezidentov. Po šestnástich rokoch sa tak opäť stretávajú najvyšší zástupcovia oboch národných Charít.

Na programe prvého dňa (3.októbra) je predstavenie činnosti všetkých arcidiecéznych a diecéznych Charít v Českej i Slovenskej republike, špecifiká ich práce, organizácia a riadenie. Následne budú Rady prejednávať spoločné témy spolupráce v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce a taktiež spoločné témy sociálnych a zdravotníckych projektov. Prezidenti so vymenia skúsenosti v oblasti etiky sociálnej práce a skúsenosti so zavádzaním kódexu pracovníka Charity do praxe. Po spoločnej sv. omši koncelebrovanej prezidentom CHČR otcom biskupom Pavlom Posádom a diecéznymi prezidentmi oboch Charít, bude večer nasledovať individuálny program výmeny skúseností a nadväzovanie pracovných a priateľských kontaktov. Druhý rokovací deň (4.októbra) budú obe Rady Charít rokovať podľa vlastného programu.

Naposledy sa obidve Rady stretli v roku 1995 v Starom Smokovci pod Vysokými Tatrami. Veríme, že sa spoločné zasadnutie vydarí a že sa obnovia a nadviažu nielen pracovné, ale i priateľské kontakty.

Charita Česká republika a Slovenská katolícka charita sú združené v medzinárodnej sieti Caritas Europa a Caritas Internationalis. V minulých rokoch obidve Charity spolupracovali najmä v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, napríklad na projektoch po tsunami v Indonézii a po zemetrasení na Haiti. Vypomáhali si i pri rozsiahlych povodniach v Čechách, na Morave a na východnom Slovensku.

Radu Slovenskej katolíckej charity tvoria ôsmi riaditelia arcidiecéznych a diecéznych Charít, dvaja riaditelia Gréckokatolíckych charít, generálny sekretár a prezident SKCH. Radu Charity Česká republika tvoria ôsmi riaditelia a ôsmi prezidenti arcidiecéznych a diecéznych Charít, riaditeľ a prezident Charity ČR a dvaja riaditelia Českej katolíckej charity a Gréckokatolíckej charity.