Na návšteve Farskej charity Okružná: „Ak ľudia pracujú na sebe, potom by to malo vyústiť do činov“ | Slovenská katolícka charita


Na návšteve Farskej charity Okružná: „Ak ľudia pracujú na sebe, potom by to malo vyústiť do činov“

pridal: charita | dátum: 24. októbra 2020 | kategória: Farské charity

Farnosť sv. Michala Archanjela sa nachádza v obci Okružná 12 km od Prešova. Prvenstvo, ktoré jej prislúcha, nie je hocijaké. Totiž, práve tu vznikala prvá spomedzi súčasných farských charít pod Gréckokatolíckou archieparchiou. Vo Farskej charite Okružná slúži o. Marián Feckanič a z angažovanosti svojich farníkov má veľkú radosť.

Od slávnostného uvedenia Farskej charity Okružná 6. mája 2018 ubehlo už vyše dvoch rokov. Vznikla na základe iniciatívy a spolupráce s Charitou. „Bol som oslovený otcom dekanom a následne ma už kontaktovali z Gréckokatolíckej charity v Prešove. Nemal som žiadnu predstavu, ale veril som, že to prinesie nové veci a Božie požehnanie do našej farnosti. Pre mňa ako kňaza je to obrovská pomoc. Nezostávam na všetko sám,“ hovorí o zrode farskej charity kňaz farnosti, otec Feckanič. Ak predtým niekoho požiadal o pomoc, ten prišiel a pomohol práve preto, že ho oslovil kňaz. Teraz je však pomoc oveľa prirodzenejšia. Do farskej charity sa zapájajú tí, ktorí sú ochotní pomáhať z vlastnej vôle a pomáhajú najlepšie, ako vedia. A ich pomoc oslovuje aj ostatných.

V obci Okružná dnes pravidelne práve vďaka farskej charite prebieha ples rodín, ktorý je spoločne stráveným časom rodičov s deťmi. Raz v roku usporadúvajú spoločnú sviatosť pomazania chorých a novinkou je i spevokol Okružňančan. „Vedie ho mladé dievča, ktoré je pohybovo znevýhodnené, teda potrebuje ešte asistentky – dobrovoľníčky, ale má obrovský talent na tvorenie hudby k textom a učí deti a mládež spievať,“ približuje nám činnosť spevokolu otec farnosti.

Dobrovoľníci z Okružnej sa zaslúžili aj o zviditeľnenie svojej obce na mape turizmu. Spoločnými silami postavili rozhľadňu, z ktorej dovidíte na Kapušiansky hrad a pri jasnom počasí až na Vysoké Tatry. Pri spomienke na stavbu spomína farár najmä jedného z dobrovoľníkov, Jozefa Sukovského, a jeho iniciatívu veľmi oceňuje. „On vytvoril aj kríž s dreveným súsoším nad blízkym lomom, vyrobil altánok, označil turistickú cestu. On so svojou skupinou dobrovoľníkov upravuje okolie v Okružnej, aby mohli ľudia, mladé rodinky, aj z okolia Prešova, prísť do prírody obdivovať krásu Božieho stvorenstva, vyjsť z hluku tohto sveta, stíšiť sa, zamyslieť sa nad svojím životom.“

Pomoc núdznym vo vlastnej farnosti

Charita podáva pomocnú ruku chudobným a opusteným. Preto bolo samozrejmé, že aj Farská charita Okružná hľadala tých, čo trpia, spomedzi svojich radov. Našťastie, nikoho takého nebolo. Otec Feckanič si však myslí, že dnes ľudia trpia inou než bežnou chudobou. „Ľudom chýba čas na seba samých, na členov rodín či iných ľudí. Sme obklopení množstvom informácií, zapozeraní do displejov, vytráca sa úcta, spolupráca, dobrovoľníctvo. Ľudia sa uzatvárajú do seba. Toto je nové pole, na ktorom bude  farská charita pracovať.“ Účel farskej charity vidí preto vo vzájomnej podpore a napĺňaní ľudského poslania „stále rásť a rozvíjať sa, stále sa stávať viac človekom“.

Farníci si tu vzájomne pomáhajú a postupne zisťujú, ako ich pomoc zbližuje a necháva prehovárať vieru cez skutky. Odovzdanie sa Bohu a vzájomná podpora sú však kľúčové. „Ak do toho pôjdeme vlastnými silami, tento projekt sa podľa mňa rozpadne. Každý z nás sa v tom potrebujeme nechať  formovať Bohom. Stať sa takým, akým ma chce mať Boh. K tomu je potrebná modlitba, sviatosti, sv. Písmo a spoločenstvo. Potrebujeme zažiť Božiu lásku, vedieť a vnímať, že sme milovaní, aby sme my mohli milovať. Potom sa vytvorí spoločenstvo, v ktorom bude cez nás konať Božia láska. Spoločenstvo, ktoré sa bude chcieť nezištne darovať.“

Napokon, na otázku, ako motivovať ľudí, aby sa stali dobrovoľníkmi, nám farár Feckanič odpovedá veľmi pokorne. „Ak ľudia pracujú na sebe, potom by to malo vyústiť do činov. A ako kňaz môžem povedať, že kňazi a laici – potrebujeme sa navzájom, byť si vzájomne oporou a výzvou zároveň.“

Autor: Veronika Futejová, Mária Rajňáková
Gréckokatolícka charita Prešov
Foto: archív FCH Okružná

Text vychádza z rozhovoru o. Mariána Feckaniča pre rádio Lumen. Text bol publikovaný v časopise Charita 2/2020.