NA POMOC CHARITNÝM HOSPICOM VEREJNOSŤ DOTERAZ PRISPELA SUMOU 5 672€ | Slovenská katolícka charita


NA POMOC CHARITNÝM HOSPICOM VEREJNOSŤ DOTERAZ PRISPELA SUMOU 5 672€

pridal: wp-dev | dátum: 25. februára 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) v rámci kampane Aby človek nebol sám,ktorou sa snaží zvyšovať povedomie verejnosti o význame hospicovej starostlivosti, doteraz vyzbierala sumu 5 672€. Zbierka je určená na pomoc hospicom, ktoré fungujú v rámci arci/diéznych charít na Slovensku:Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici.

SKCH nie je len inštitúciou pomoci, ale aj miestom, kde je realizovaná služba blížnym založená na základe evanjeliového posolstva. Napriek tomu, že hospice ako zdravotnícke zariadenia pre nevyliečiteľne chorých pacientov v terminálnom štádiu fungujú na Slovensku už niekoľko rokov, neustále pretrvávajú predsudky a nevedomosť ľudí o význame a dôležitosti takejto starostlivosti. Zo strany zdravotných poisťovní je t zase ľudsky neprijateľný postoj, kde nevyliečiteľne chorý pacient prestáva byť pre nich dôležitý, akonáhle opustí lôžko v nemocnici a odchádza domov na „dožitie“. Paliatívna liečba ľudí v terminálnom štádiu života je pritom rovnako drahá. Pod heslom „Tam, kde štát pomáha málo, môžete pomôcť vy“, sa charita snaží vyzbierať peniaze, aby zmiernila deficit, ktorý vznikol nedostatočnými platbami od zdravotných poisťovní, ktoré kryjú iba 50-60 % nákladov za starostlivosť v hospicových zariadeniach. Zvyšok si totiž musia doplácať pacienti. „Mnoho ľudí si nemôže dovoliť umiestniť príbuzného v hospici, pretože na to nemajú. Aby sme mohli prijať aj chudobných, snažíme sa na to vyzbierať peniaze od darcov“, hovorí generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Slovenská katolícka charita prevádzkuje 4 hospice: Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici, kde poskytuje nevyliečiteľne chorým ľuďom v terminálnom štádiu života starostlivosť, aby netrpeli neznesiteľnými bolesťami, bola zachovaná ich ľudská dôstojnosť a hlavne, aby v posledných chvíľach života neboli sami. „Zomrieť dôstojne by nemal byť luxus“, zdôrazňuje Gumulák.

Hospice je možné stále podporiť v rámci tejto verejnej zbierky „Blízko pri človeku“ akýmkoľvek príspevkom na číslo účtu: 0176875345/0900, Slovenská Sporiteľňa, variabilný symbol: 138. Pokiaľ chcete podporiť konkrétny hospic, navštívte stránku www.europomoc.sk