Na Rade charity zhodnotili aktivity a zasadili symbol národa Slovanov | Slovenská katolícka charita


Na Rade charity zhodnotili aktivity a zasadili symbol národa Slovanov

pridal: charita | dátum: 27. septembra 2021 | kategória: Aktuality

Členovia Rady Slovenskej katolíckej charity (SKCH) sa stretli 20. a 21.septembra v Bratislave pod vedením žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa – prezidenta SKCH – na svojom pravidelnom zasadnutí. Jednou z ústredných tém bola príprava Jesennej zbierky na charitu, ktorá bude od 15. novembra do 31. decembra 2021. Podporiť sá nielen v online priestore, ale počas 1. adventnej nedele vo všetkých kostoloch a chrámoch na Slovensku

Členovia Rady zhodnotili ďalší ročník Národného týždňa charity, ktorého cieľom je každoročne upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a predstaviť príbehy núdznych na Slovensku. Vyjadrili podporu pokračovaniu tohto podujatia. Vrátili sa taktiež k budovaniu a rozvoju farských charít na Slovensku, ktoré sú jednou z priorít a finančne ich podporila aj nemecká cirkevná nadácia Renovabis.

Čerešničkou na torte bolo slávnostne sadenie lipy – stromu, ktorý symbolizuje národ Slovanov v charitnej záhrade a posvätenie sošky panny Márie. Charitná záhrada je komuntný priestor, ktorý sa revitalizuje a v poslednej dobe slúžil ako miesto pre viaceré úspešné podujatia – Móda a / ako obchod alebo Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rada je hlavný riadiaci orgán SKCH, ktorý pozostáva z riaditeľov 10 arci/diecéznych a eparchiálnych charít, generálneho sekretára a Prezidenta – člena KBS, ktorým je biskup Galis.