Na stretnutí s ľuďmi z nocľahárne i ľuďmi v núdzi | Slovenská katolícka charita


Na stretnutí s ľuďmi z nocľahárne i ľuďmi v núdzi

pridal: Monika Domeniková | dátum: 23. júla 2023 | kategória: Aktuality

Ľudí z nocľahárne,  matky z krízového centra, ale i ukrajinských odídencov sme stretli počas návštevy charít na východe Slovenska. Boli sme početná skupinka, asi tucet ľudí zo Slovenskej katolíckej charity, ktorá sa uplynulý týždeň (od 17. do 20 júla) vydala po stopách pomoci v jednotlivých charitných zariadeniach.

Popri útulku a nocľahárni sedia ľudia, ktorí sem denne prichádzajú. Vyhrievajú sa na slniečku, iní len tak diskutujú, alebo pomáhajú s rôznymi drobnými prácami. Nezostalo im takmer nič a každý má vo svojom srdci napísaný iný príbeh prečo je dnes tu. Večer otvárajú dvere do nocľahárne, aby nemuseli stráviť noc vonku. V útulku trávia čas tí, ktorí si nevedia zabezpečiť bývanie a mnohí môžu využívať aj aktivity, ktoré tu pripravujú. Nie vždy však majú záujem.

Aj v Rožňave charita poskytuje nocľah a útulok pre najbiednejších

V priestoroch rožňavskej charity sa od riaditeľky rožňavskej diecéznej charity, Emílie Revajovej Bujňákovej dozvedáme, že nezamestnanosť a chudoba je tu veľmi rozsiahla. Diecézna charita Rožňava pôsobí v teréne, má zmapovanú mapu potrieb a vie poskytnúť aj základné poradenstvo. Keďže práve práca dokáže pozdvihnúť ľudskú hodnotu, v Rožňave preto založili sociálny podnik Cesta. Ide napríklad o práce v lesnom hospodárstve, ale aj iné práce, ktorých cieľom je dať ľuďom prácu. Ozývajú sa im napríklad aj bežní ľudia, ktorí potrebujú napríklad pokosiť záhradu, či urobiť iné domáce práce. Okrem projektu sociálneho podniku sa dozvedáme aj o ostatných službách, ktoré poskytujú, či už je to činnosť farských charít, ale i ambulantných služieb, či opatrovateľských službách či nízkoprahovom dennom centre.

Aby sa dostali na vlastné nohy

V Krízovom centre pre matky s deťmi

„Inak by sa ocitli na ulici,“ podotkol pri našej návšteve Krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, riaditeľ Košickej arcidiecéznej charity, Cyril Korpesio. Budova Krízového centra pre matky s deťmi sa  nachádza v objekte bývalej základnej školy. Do budovy sme prišli, keď v hornej kuchynke začína strúhať malý chlapec syr. Samozrejme, s dospeláckou pomocou. „Dnes varíme špagety,“ pošepne mi pani, ktorá spolu s chlapcom pripravuje suroviny na dnešný obed.

Niektorí sa pritom vedia pomerne rýchlo dostať na vlastné nohy, iní sú tu celé roky. „Robím aktivity pre klientov, aby sa vedeli zaradiť do bežného života, aby nestratili pracovné návyky. Pracujem s nimi na aktivitách v dielni. Robím z hliny, učím ich vyrábať nejaké výrobky, darčeky, šijeme na šijacích strojoch,“ hovorí nám Martin Škapinec z Krízového centra s tým, že potrápiť ich vie aj nezáujem samotných klientov zariadenia. „Správnym prístupom sa to však dá dokázať. Niekedy stačí, aby si výrobok urobili aj pre seba,“ dopĺňa.

V charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici vytvorili dočasný domov pre ľudí, ktorý by inak zostávali na ulici. Tento skromný príbytok má motivovať ľudí, aby sa odrazili od dna. Aj preto je ich hlavným cieľom napomáhať ich sebestačnosti, aby boli schopní uplatniť sa na trhu práce.

Napokon sa dostávame do centra podpory pre ukrajinských odídencov, v ktorom sa dozvedáme o jednotlivých aktivitách, ktoré poskytujú. Prichádzame v čase, keď ukrajinskí odídenci maľujú obrazy. Je to len jedna z aktivít, ktorými sa v tomto centre venujú. Zaradiť do bežného fungovania na Slovensku sa ich snažia aj prostredníctvom kurzov slovenského jazyka a rôznych voľnočasových aktivít.  

Služby pre asi dvadsať prijímateľov poskytujú v Dome sv. Lazara v Košiciach, ktorý prevádzkuje Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice. Ide o pomoc a ubytovanie najmä pre matky s deťmi. Dozvedáme sa, že v rámci komunity sa stretávajú raz týždenne a poskytli ubytovanie aj pre ukrajinské matky s deťmi. V súčasnosti tu našli ubytovanie dvaja ukrajinskí študenti, ktorí sa zapájajú aj do dobrovoľníckej činnosti, napríklad v rámci projektu feat. O pomoci na hraniciach hovorila riaditeľka Grékokatolíckej eparchiálnej charity Anna Ivanková. Napríklad v rámci centra podpory pre ukrajinských odídencov v Michalovciach poskytli v minulom roku svoje služby takmer 200 klientom.

O tom ako pokračovala cesta po charitných zariadeniach, si budete môcť prečítať už nabudúce.

V Dome sv. Lazara

http://www.charita.grkatke.sk/chscinnost.html