Na Ukrajinu posielame 2 tony pomoci v podobe tepla | Slovenská katolícka charita


Na Ukrajinu posielame 2 tony pomoci v podobe tepla

pridal: charita | dátum: 30. novembra 2022 | kategória: Humanitárna pomoc

Pomoc Slovenskej katolíckej charity Ukrajine pokračuje aj naďalej. Od vypuknutia vojnového konfliktu sme vyslali viac ako 650 ton pomoci vo forme trvanlivých potravín a hygienických pomôcok. Tentokrát posielame nášmu východnému susedovi prvýkrát 2 dodávky kachieľ, brikiet a sviečok s hmotnosťou viac ako 2 tony, ktoré zabezpečia domácemu obyvateľstvu teplo. Túto pomoc realizujeme v spolupráci s maďarskou charitou, čo je výsledkom začínajúcej cezhraničnej spolupráce.

Spolupráca s maďarskou charitou vznikla začiatkom októbra na stretnutí v Sarospataku, kde sa uskutočnila prvá konferencia riaditeľov slovenských a maďarských charít, za účasti hostí z Belgicka a Ukrajiny. Cieľom stretnutia bolo nadviazať užšiu spoluprácu v rámci pomoci núdznym na Slovensku a v Maďarsku, zhodnotiť pomoc Ukrajincom a najmä pomáhať im adresne a tam, kde je to možné aj spolu.

„Na základe výstupov zo spoločného stretnutia s maďarskou charitou sme nášmu partnerovi, Diecéznej charite Mukačevo v stredu, 30. novembra doručili 2 dodávky tepla v podobe kachieľ, brikiet a sviečok. Maďarská charita vyslala ďalšie 2 dodávky tepla, ktoré pomôžu domácim obyvateľom čiastočne preklenúť obdobie bez energií, ´´ uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech.

Okrem tepla pribalila charita aj hygienické pomôcky, detské plienky, cestoviny a trvanlivé potraviny. Paletu sviečok poskytol v rámci pomoci aj dlhodobý partner charity – dm drogerie markt Slovensko. Naša pomoc Ukrajine však neutícha, a teraz viac ako kedykoľvek predtým budeme stať pri nich. V spolupráci s arci/diecéznymi a eparchiálnymi charitami na východe sa pripravujeme aj na možnú druhú vlnu, ktorá sa očakáva začiatkom nového roka. Pripravené sú prístrešky, kde budú môcť po prejdení hranice nájsť dočasné útočisko a v spolupráci s partnerskými organizáciami riešime aj dočasné ubytovanie.

Prispieť na pomoc Ukrajine môžete aj vy prostredníctvom darcovskej stránky na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 380.