Na základnej škole usporiadali zbierku pre charitu | Slovenská katolícka charita


Na základnej škole usporiadali zbierku pre charitu

pridal: charita | dátum: 17. januára 2022 | kategória: Aktuality

Po tom, čo pandemické opatrenia náhle zrušili pôvodný termín veľkej potravinovej Tesco zbierky, pohľad do poloprázdnych skladov charít s potravinami a drogériou na pomoc ľuďom v núdzi naháňal strach. Z čoho budeme rozdávať, ak sami nemáme? Prišiel však #GivingTuesday a sním aj nezištná ponuka. Od základnej školy s materskou školou v Tepličke nad Váhom.

Vďaka svetovému dňu darovania a štedrosti známom ako #GivingTuesday, ktorý tento rok pripadol na 30. novembra 2021, získava aj naša organizácia väčšiu pozornosť verejnosti, ktorá chce pomáhať. Tak si nás našla aj Katarína Hodasová, učiteľka na základnej škole v Tepličke nad Váhom.

„Sme úprimne radi, že sme sa v takejto ťažkej dobe mohli zapojiť do tak fantastickej celosvetovej aktivity, akou je #Giving Tuesday. Vyhlasovala som ju s menšími obavami, lebo v tom období u nás už jedna dobročinná akcia prebiehala – Vianoce z krabičky pre Centrum pre deti a rodiny v Slovenskom Novom Meste,” spomína pani Hodasová. “Rodičia a žiaci však ukázali naozaj veľké srdiečko a hneď na druhý deň od vyhlásenia zbierky začali nosiť rozličné druhy potravín a drogérie za čo im patrí naša obrovská vďaka.”

Katarína Hodasová, ktorá je zároveň koordinátorkou Žiackej školskej rady, usporiadala na škole dobročinnú potravinovú zbierku. Za sedem dní, od 30.11. do 7.12.2021, nazbierali žiaci školy a ich rodičia spolu až 140 kg potravín a drogérie. Dary následne odovzdali Diecéznej charite Žilina, ktorá ich využije najmä na pomoc ľuďom bez vlastného domova v rámci terénnej práce alebo v zariadeniach charity.

Žilinská charita prevádzkuje niekoľko nocľahárni, útulkov a nízkoprahových centier so špecializovaným sociálnym poradenstvom v Martine, Žiline a Čadci. Klienti, ktorí v nich získavajú pomoc, pochádzajú často zo znevýhodneného prostredia.

Pani Hodasovej, pedagogickému zboru a žiakom školy aj ich rodičom, ktorí do zbierky prispeli, zo srdca ďakujeme.

Text: Monika Čopíková
Foto: K. Hodasová