Nadácia Poštovej banky darovala SKCH 410 kusov nábytku | Slovenská katolícka charita


Nadácia Poštovej banky darovala SKCH 410 kusov nábytku

pridal: wp-dev | dátum: 5. októbra 2011 | kategória: Aktuality

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY darovala v auguste takmer 1 600 kusov nábytku a príslušenstva, ktorého pôvodná hodnota predstavovala viac ako 500 tisíc eur, desiatkam organizácií rôzneho zamerania. Vďaka tomu si tak mohli školy, materské škôlky, strediská sociálnej pomoci či neziskové organizácie, ktorých činnosť je zameraná najmä na podporu detí a mládeže, vylepšiť a spríjemniť svoje priestory.

410 kusov rôzneho nábytku Nadácia Poštovej banky darovala Slovenskej katolíckej charite, ktorá bude tento nábytok ďalej distribuovať do svojich diecéznych charít a zariadení v rámci celého Slovenska. Týmto vyjadrujeme veľkú vďaku Nadácii Poštovej banky, pretože aj takýmto spôsobom nám Pomáhajú pomáhať núdznym a tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Poštová banka sa pri zmene svojho sídla v lete tohto roka rozhodla nesťahovať svoj pôvodný kancelársky nábytok a príslušenstvo ale venovať ho NADÁCII POŠTOVEJ BANKY. Tá ho následne darovala desiatkam organizácií rôzneho zamerania. „Samotné tipy na organizácie, ktorým sme nábytok darovali, nám posielali priamo zamestnanci Poštovej banky a jej dcérskych spoločností“, uviedla Oľga Pažitná, správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY, ktorá zároveň celé odovzdávanie nábytku koordinovala.

Nakoľko nábytok bolo potrebné ešte pred prevzatím demontovať, práce sa chopili mnohí dobrovoľníci – zamestnanci, vedúci pracovníci či riaditelia z príslušných centier a nechýbali medzi nimi ani pomocné ruky niektorých zamestnancov Poštovej banky. „Vidieť zanieteného riaditeľa spolu so zamestnanci z organizácií ako svojpomocne demotujú nábytok, aby mohli zlepšiť prostredie pre ich zverencov, bolo pre mňa príjemným zážitkom. Dokázali, že svoju prácu nevnímajú len ako povinnosť, ale sú o nej presvedčení. Teší ma, že aj vďaka nim našiel nábytok svoj nový domov“, dodala Oľga Pažitná.

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY darovala spolu 1 588 kusov nábytku a príslušenstva, ktorého pôvodná hodnota predstavovala viac ako 500 tisíc eur. Pomohla tak až 24 organizáciám a to nielen v rámci Bratislavy. „Vďaka nábytku, ktorý sme dostali do daru, sme mohli spríjemniť obytnú časť nášho strediska. V detských izbách sme vymenili zničené skrinky a u mamičiek sme rozšírili odkladací priestor. Je to veľká pomoc nášmu zariadeniu a sme za ňu vďační,“ uviedla Dagmar Povodová, riaditeľka Krízového strediska DÚHA.

„Naše poďakovanie patrí Nadácii Poštovej banky a aj zamestnancom Poštovej banky, ktorí nielen vymysleli ale aj zrealizovali veľmi úspešnú akciu, darovanie nábytku. Výrazne nám pomohli vylepšiť vybavenie priestorov pre výchovu mimo vyučovania,“ dodal Miroslav Kuric, riaditeľ Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA.