Najstarší hospic na Slovensku pomáha už 13 rokov | Slovenská katolícka charita


Najstarší hospic na Slovensku pomáha už 13 rokov

pridal: wp-dev | dátum: 6. júla 2016 | kategória: Aktuality

Foto: Arcidiecézna charita Košice

Piatok 1. júla 2016 bol významným dňom pre prvý slovenský hospic – Hospic Matky Terezy v Bardejove. Presne pred 13. rokmi dňa 1. júla 2003 bol slávnostne uvedený do prevádzky Arcidiecéznou charitou Košice. Výstavba hospicu prebiehala v rokoch 1997 – 2002, kedy sa postupne podarilo vybudovať moderné zariadenie s celkovou kapacitou 20 lôžok. Okrem vybavenia a miestností určených pre klientov, sa v hospici nachádza aj Kaplnka Božieho milosrdenstva, ktorá uchováva vzácnu relikviu bl. Matky Terezy a ikonu Matky dobrej rady.

Hospic Matky Terezy rovnako ako ďalšie hospice na Slovensku je ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce odbornú zdravotnú, hospicovú a paliatívnu starostlivosť ťažko chorým v terminálnom štádiu, zomierajúcim a pacientom v bdelej kóme (apalický syndróm). Hospic zamestnáva 20 stálych pracovníkov, pričom starostlivosť o pacienta v zmysle jedinečnej a zmysluplnej hospicovej filozofie spočíva v liečbe, ktorá zmierňuje ťažkosti a udržiava kvalitu života až do poslednej chvíle so zohľadnením všetkých jeho potrieb. Hospic zároveň spĺňa všetky kritéria na poskytovanie efektívnej, kvalitnej, bezpečnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti v zmysle povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Maximálna dĺžka poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe v zdravotníckom zariadení je limitovaná schválením jej hospitalizácie príslušnou zdravotnou poisťovňou. Odborní zamestnanci zabezpečujú podporu a poradenstvo pre pacienta aj rodinu nielen počas „sprevádzania“ v hospici, ale i po jeho „odchode“ a sú im nápomocní aj pri vyrovnávaní sa so stratou blízkeho. Okrem nich pôsobí v rámci hospicu aj početná skupina dobrovoľníkov.

Hospic Matky Terezy okrem starostlivosti o klientov organizuje v priebehu roka aj viacero podujatí, ktorých cieľom je zviditeľniť a podporiť jeho činnosť a fungovanie. V priebehu rokov sa hospicu podarilo získať aj niekoľko významných ocenení – Cena primátora mesta Bardejov, Cena Antona Neuwirtha, či Cena od OZ Fórum života. Aj preto sa chceme touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom, ako aj podporovateľom Hospicu Matky Terezy za ich ochotu a obetavosť v službe blížnemu.

Viac informácií o Hospici Matky Terezy nájdete na stránke http://charita-ke.sk/index.php/sk/sluzby/zdravotna-starostlivost/hospic