Návšteva Etnografického múzea v Martine | Slovenská katolícka charita


Návšteva Etnografického múzea v Martine

pridal: wp-dev | dátum: 22. apríla 2016 | kategória: Aktuality

Vo štvrtok 21.apríla 2016 sa klienti a zamestnanci projektu Rafael 3 v Žiline zúčastnili muzeálnej prehliadky v Etnografickom múzeu SNM v Martine.
Mesto očarilo mladých návštevníkov nielen okolitou prírodou, bohatou históriou spojenou s vývojom Slovenska, ale aj svojím miestnym trhoviskom, ktoré mnohým pripomenulo domov. Jeho bližšia návšteva sa uskutočnila po prehliadke exponátov v najstaršom muzeálnom pracovisku na Slovensku.

Sprievodkyňa Etnografického múzea odborne vysvetlila význam vystavovaných predmetov a obrazov. Jej sprevádzanie bolo vo veľmi priateľskej atmosfére, čo podnietilo návštevníkov k družnej vzájomnej diskusii. Klienti počas celej prehliadky poukazovali na spoločné znaky niektorých predmetov s ich kultúrou, krajinou, zvykmi a životom.

Záver prehliadky všetkých utvrdil v názore, že vzájomné poznanie kultúr a zvykov jednotlivých národov zbližuje, poukazuje na spoločné znaky a nerozdeľuje nás.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.