Nedajte sa ľahko odviesť, aj keď je vidina zárobku lákavá | Slovenská katolícka charita


Nedajte sa ľahko odviesť, aj keď je vidina zárobku lákavá

pridal: charita | dátum: 19. marca 2019 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Ikonický červený podlažný autobus na košickom staromestskom námestí? Nič nie je nemožné. Na vlastné oči sa o tom dňa 13. 3. 2019 presvedčili okoloidúci, ktorí boli svedkami podujatia na zvyšovanie povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Akciu realizovalo Britské veľvyslanectvo na Slovensku spolu s odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, National Crime Agency, Gangmasters and Labour Abuse Authority, Slovenskou katolíckou charitou a Mestom Košice.

Program pozostával z troch samostatných častí, z ktorých každá bola určená pre iný druh publika. Od 10:00 hod. sa priamo v autobuse začali interaktívne prezentácie pre študentov stredných škôl. Na jeho prízemí sa s mladými ľuďmi o tomto fenoméne rozprávala kolegyňa z odboru prevencie kriminality a dopĺňala ju vyšetrovateľka britskej pohraničnej polície. Druhej polovici študentov sa na podlaží venovali zástupcovia Slovenskej katolíckej charity a následne si skupiny navzájom vymenili. V autobuse boli pre študentov a ich pedagógov k dispozícii brožúry a predmety, ktoré im majú pripomínať, čo všetko treba vedieť predtým, ako odídu do zahraničia. Po školách bol autobus sprístupnený aj pre verejnosť.

 

Najčastejší účel obchodovania s ľuďmi

Zároveň s prednáškami na námestí sa konala v Hoteli DoubleTree by Hilton Košice tlačová konferencia, na ktorej sa novinárom prihovorila zástupkyňa veľvyslanca Kimberly Gillingham, riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef HalcinJana Verdura zo Slovenskej katolíckej charity.

Záujem médií sa sústredil najmä na dôvod umiestnenia autobusu na východe našej krajiny. Ako sa vyjadrila K. Gillingham: „V Košiciach sme preto, lebo veľká časť obetí pochádza z tohto regiónu – aj spomedzi členov rómskych komunít, ktoré sú zraniteľnejšie.“ Obete obchodovania s ľuďmi zažívajú veľké utrpenie a podľa J. Halcina ide najmä o opakované znásilnenia, väznenie, psychické a fyzické týranie či odopieranie kontaktu s rodinou. Obeťami sa väčšinou stávajú ľudia bez rodinného zázemia, odchovanci detských domovov či dlhodobo nezamestnaní. Obetiam pomáha k návratu do normálneho života Slovenská katolícka charita: „Poskytujeme sociálne, právne a psychologické poradenstvo či rôzne asistencie, nakoľko niektorí ľudia majú aj vysoké dlhy,“ dodáva J. Verdura.

All-focus

Seminár pre odborníkov

Bezprostredne po tlačovej konferencii v hoteli prebehol Seminár o problematike obchodovania s ľuďmi pre pozvaných odborných pracovníkov z radov mestskej polície, neziskových organizácií či sociálnej práce. Okrem zástupcov z odboru prevencie kriminality a Slovenskej katolíckej charity tu so svojou prezentáciou vystúpila aj pracovníčka z Gangmasters and Labour Abuse Authority. Táto britská agentúra vyšetruje na trhu práce moderné otroctvo a vykorisťovanie. Účastníci seminára neváhali klásť rôzne otázky a dúfame, že aj následná diskusia bola pre ich prácu prínosom i obohatením.

Netradičný zážitok mal širokej verejnosti a najmä študentom hľadajúcim si prácu ukázať, že odchod do zahraničia so sebou nesie aj riziká, a preto je veľmi dôležité si pred odchodom preveriť všetky dostupné informácie. Pretože nie všetky cesty vedú tam, kam chceme…

Silvia Škanderová