Nedeľná paráda s Projektom Rafael III. | Slovenská katolícka charita


Nedeľná paráda s Projektom Rafael III.

pridal: charita | dátum: 24. júna 2016 | kategória: Aktuality

V nedeľu 19. júna 2016 sa v priestoroch bratislavskej Starej tržnice uskutočnila už tradičná Nedeľná paráda – podujatie, ktoré bolo venované Medzinárodnému dňu utečencov (20. jún). Pracovníčky projektu Rafael III, ktorý realizuje Slovenská katolícka charita, pripravili pre návštevníkov dva stánky. V prvom z nich si mohli návštevníci otestovať svoje vedomosti v kvíze o krajinách klientov zapojených do projektu (Afganistan, Sýria, Somálsko, Eritrea a pod.) a prečítať si úryvky z kníh na tému vojna. Za asistencie dobrovoľníkov si v stánku deti mohli pomocou fixiek a šablón vytvoriť vlastné tričká. Odmenou pre všetkých aktívne zapojených boli pletené výrobky z pedigu, či poháre zdobené servítkovou technikou, ktoré vytvorili zamestnanci, klienti a dobrovoľníci z Projektovej kancelárie v Žiline.

V druhom zo stánkov mohli návštevníci ochutnať typické jedlá z viacerých krajín pripravené klientmi z Afganistanu a Kamerunu, a nechať si namaľovať ruky henou od šikovných žien z Afganistanu. SKCH prezentovala projekt Rafael III. nielen prostredníctvom konkrétnych aktivít v stánkoch, ale taktiež rozhovormi s návštevníkmi a ponukou druhého informačného letáku, ktorý sa zameriava na právny aspekt ochrany utečencov na Slovensku, úskalia integračného procesu a poukazuje na hlavné rozdiely medzi migrantom a utečencom.

Na tému utečencov v tento deň upriamil pozornosť aj Svätý Otec František, ktorý po modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra vo Vatikáne pripomenul tému tohtoročného Medzinárodného dňa utečencov vyhláseného Organizáciou Spojených národov: „S utečencami. Sme na strane toho, kto je prinútený utekať.“ Následne pápež pozval ľudí, aby zaujali k utečencom postoj v súlade s Božou vôľou: „Utečenci sú osoby ako všetci, ale vojna ich obrala o domov, prácu, blízkych, priateľov. Ich príbehy a ich tváre nás volajú, aby sme obnovili záväzok pre budovanie pokoja v spravodlivosti. Preto chceme stáť pri nich: stretnúť sa s nimi, prijať ich, počúvať ich, aby sme sa spoločne stali tvorcami mieru podľa Božej vôle“.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.