Nenaletieť obchodníkom s ľuďmi počas olympiády | Slovenská katolícka charita


Nenaletieť obchodníkom s ľuďmi počas olympiády

pridal: wp-dev | dátum: 26. júla 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: Michal Fulier

Olympijské hry sú celosvetovo rešpektovanou a netrpezlivo očakávanou udalosťou roka. Sledovať niekoľko dní fair-play hru a športové zápolenie aj u národov, ktoré po zvyšok roka k sebe nechovajú mierové postoje – je jedinečným zážitkom. No okrem pozitívneho dosahu (v podobe stretov kultúr v rámci jednej metropoly) môže mať toto podujatie pre Slovákov a Slovenky aj negatívny dosah – v podobe obchodovania s ľuďmi.

Tohtoročné letné Olympijské hry (OH) v Londýne budú bezpochyby výnimočnou udalosťou s mnohými pozitívnymi aspektmi. Verejnosť bude s obdivom sledovať výsledky dlhodobej cieľavedomej práce vrcholových športovcov a športovkýň. Národné družstvá, zložené z rôznych národností, spoločne zabojujú o víťazstvo pre svoj domovský štát. Miestam, kde sa stretávajú ľudia z najrôznejších kútov sveta a odlišných kultúr, sa však nevyhýbajú ani negatívne vplyvy – riziká falošných náborov v rámci obchodovania s ľuďmi.

Nestať sa obeťami obchodovania s ľuďmi

Pracovníčky Slovenskej katolíckej charity (SKCH) a koordinátorky projektu „STOP obchodovaniu s ľuďmi“ pod vedením Andrey Bezákovej upozorňujú, že v rámci takýchto náborov ide ofalošné pracovné ponuky od agentúr, ktoré ponúkajú prácu či štúdium. Potom už nastupuje klasický model obchodovania: obchodníci vezmú obetiam doklady pod rozličnými zámienkami, nasleduje vydieranie a manipulácie, potom psychické a fyzické týranie, až po obmedzovanie osobnej slobody – obeť teda nemá šancu uniknúť.“

Organizačný tím, pripravujúci tohtoročné OH v Londýne, sa v rámci príprav podujatia (a po pozitívnych skúsenostiach ostatných hostiteľov svetových športových súťaží s preventívnymi kampaňami z posledných rokov) zameral aj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Dôležitú úlohu budú mať preventívne kampane a konkrétne kroky britskej vlády (ako aj všetkých zapojených organizácií), zabraňujúce obchodovaniu s ľuďmi. Projekt „STOP obchodovaniu s ľuďmi“ odštartovala pred štyrmi rokmi v SR Slovenská katolícka charita (SKCH) podľa vzoru projektu Magdala v Českej katolíckej charite a vďaka podpore Ministerstva vnútra SR. Základnými piliermi programu je prevencia, vyhľadávanie a reintegrácia ľudí, ktorí sa stali obeťami takéhoto obchodovania.

Preventívne kampane počas olympiády v uliciach Londýna

Pracovníčky SKCH sa snažia dať do pozornosti slovenskej verejnosti britskú kampaň „Stop the traffik“ – zameranú na návštevníkov a návštevníčky olympiády. Ide o projekt ‘GIFT box‘ – inštaláciu veľkých škatúľ v uliciach Londýna, ktoré budú svojím vonkajším obalom lákať a sľubovať výhodný obsah, no po vstupe dovnútra škatule však odhalia skutočnú tvrdú realitu, ktorú zažili ľudia, oklamaní novodobými otrokármi. Presne takto totiž funguje mechanizmus obchodovania s ľuďmi, kde je pre pekný obal (napríklad zaujímavú letnú brigádu v zahraničí) ťažké vopred odhadnúť nekalé úmysly ľudí, ponúkajúcich tieto možnosti. Naviac v čase hospodárskej krízy môžu ľudia rýchlejšie pristúpiť na takúto ponuku dobre plateného zamestnania za hranicami.

Cieľom týchto preventívnych kampaní v uliciach Londýna (ktoré si verejnosť môže pozrieť na: www.stopthetraffik.org, www.ungiftbox.org) nie je vystrašiť potenciálnych návštevníkov a návštevníčky olympiády, či znehodnotiť význam celosvetového športového podujatia, ktoré nás na prelome júla a augusta čaká. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák upozorňuje, že „dôležité bude v mieste, kde sa bude denne miesiť obrovské kvantum národností a kultúr – osloviť čo najviac ľudí a upozorniť na realitu, ktorú často nevnímame, lebo o nej nevieme. Dostatočná informovanosť a prevencia môže ľuďom zjednodušiť cestovanie a napríklad ich varovať pred negatívnymi skúsenosťami z hľadania si práce mimo SR.“

Pred odchodom za prácou do zahraničia

Mladí ľudia zo Slovenska, ktorí sa vďaka lacným letenkám možno prvý raz vyberú toto leto za olympiádou do Veľkej Británie, by sa mali dôkladne pripraviť pred vycestovaním – všetko si pri ponukách brigád či študijných pobytov v zahraničí overiť a necestovať sami. V rámci celého sveta sa ročne obchoduje s miliónmi ľudí. Presné štatistiky, týkajúce sa SR, sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk).

Každý rok nastúpi do Programu MV SR niekoľko desiatok obetí, pričom najviac obetí obchodovania s ľuďmi pochádza z východného Slovenska – keďže tam je najväčšia nezamestnanosť a za prácou sa odchádza do zahraničia.Londýn je cieľovou destináciou pre mnohých slovenských obyvateľov a obyvateľky celoročne, no v čase OH sa ich počet ešte zvýši. Bojom proti obchodovaniu s ľuďmi v podobe prevencie a edukácie sa možno pokúsiť o zníženie rizika zneužitia tak významnej udalosti, akou olympiáda bezpochyby je.