Networking rozvojových dobrovoľníkov | Slovenská katolícka charita


Networking rozvojových dobrovoľníkov

pridal: charita | dátum: 10. septembra 2019 | kategória: Aktuality

Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou našej organizácie. Každý rok ich vysielame do centier v Ugande a Rwande, kde sa venujú vzdelávaniu detí, starostlivosti o ne a pomáhajú s chodom centier. Ich vyslanie je možné aj vďaka finančnej pomoci cez program Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid).

A keďže dobrovoľníctvom žijeme a chceme sa v našej práci inšpirovať aj skúsenosťami druhých, rozhodli sme sa 9. septembra zúčastniť neformálneho podujatia networkingu rozvojových dobrovoľníkov, ktorý organizoval práve SlovakAid v Bratislave. Počas večera sa mohli podeliť dobrovoľníci aj vysielajúce organizácie o svoje skúsenosti. Ďakujeme, že môžeme spoločne hľadať spôsoby, ako efektívne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

text, foto: Alena Horváthová, projektová manažérka humanitárnej a rozvojovej spolupráce