Nevyliečiteľne chorí potrebujú lepšie podmienky, upozorňuje SKCH | Slovenská katolícka charita


Nevyliečiteľne chorí potrebujú lepšie podmienky, upozorňuje SKCH

pridal: charita | dátum: 12. februára 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 11. februára 2013 – Hospicová starostlivosť určená pre nevyliečiteľne chorých ľudí v terminálnom štádiu života, by mala byť dostupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú, nie iba pre solventných. Pri príležitosti Svetového dňa chorých na to upozorňuje Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá na Slovensku prevádzkuje 12 mobilných hospicov a tri denné stacionáre.

Zdravotné poisťovne nehradia túto starostlivosť v plnej výške a tak rozdiel musí doplácať pacient. Mnoho ľudí si nemôže dovoliť umiestniť príbuzného v hospici, pretože na to nemajú penia,“ upozorňuje generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Keďže zdravotné poisťovne platia málo, snaží sa Charita vyzbierať peniaze od darcov, aby mohla prijať aj chudobných pacientov. Nízke platby zo zdravotných poisťovní nepokryjú náklady na paliatívnu liečbu a komplexnú starostlivosť, ktorá sa v hospicoch poskytuje. Príspevok pacienta nechcú hospice neúmerne zvyšovať, pretože už terajšie platby veľmi zaťažujú rodiny pacientov, ktorých život sa blíži ku koncu.

V hospici je nevyliečiteľne chorým ľuďom v terminálnom štádiu života poskytnutá starostlivosť, aby netrpeli neznesiteľnými bolesťami a bola zachovaná ich ľudská dôstojnosť. „Dôležité je, aby v posledných chvíľach života neboli sami. Zomrieť dôstojne by nemal byť luxus“, uviedol Radovan Gumulák.

SKCH pomáha nevyliečiteľne chorým ľuďom nielen doma ale aj v zahraničí. V dedinke Unna na severe africkej Ugandy otvorila centrum na pomoc deťom postihnutým HIV a AIDS. Ide predovšetkým o deti, ktoré sa už narodili s vírusom HIV a stratili jedného alebo obidvoch rodičov. Charita centrum postavila vďaka podpore slovenských darcov.

Svetovému dňu chorých sa vo svojom posolstve pravidelne venuje aj Svätý Otec Benedikt XVI, ktorý vybral ako motto tohtoročného posolstva chorým slová z Lukášovho evanjelia „Choď a rob aj ty podobne“ (Lk 10, 37). V posolstve sa zamýšľa nad podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi a veriacim pripomína, že „Rok viery, ktorý práve slávime, je vhodnou príležitosťou na to, aby sme zintenzívnili službu lásky k blížnemu“.

Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Jeho cieľom je pripomenúť verejnosti povinnosť zabezpečiť starostlivosť o ťažko chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.

autor: Lukáš Melicher

foto: archív SKCH