Nová budova škôlky je takmer hotová | Slovenská katolícka charita


Nová budova škôlky je takmer hotová

pridal: wp-dev | dátum: 13. januára 2017 | kategória: Aktuality

Koniec kalendráneho roka 2016 priniesol ukončenie zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016. Medzi projekty podporené z výťažku zbierky patrí aj výstavba novej budovy škôlky pri centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande, ktoré Slovenská katolícka charita (SKCH) prevádzkuje od roku 2012.

Nová murovaná budova nahradí dočasnú provizórnu stavbu z bambusových stebiel postavenú pred tromi rokmi. Kapacita škôlky sa tak zvýši z aktuálnych 70 detí na odhadovaných 140 detí, ktoré pochádzajú z chudobných rodín. Dôvodom výstavby je absencia štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané sami na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Mnohé z nich sa len tak bezcieľne potulujú po okolí, čomu sme chceli zabrániť. V škôlke sa deti učia základy angličtiny, matematiky a rôzne spoločenské návyky, aby tak boli lepšie pripravené na nástup do školy. Takisto dostávajú jedlo, typickú obilnú kašu, ktorá pomáha nahradiť nedostatok jedla, ktorým trpia mnohé rodiny. V mene súčasných aj nových detí, ktoré budú navštevovať našu škôlku všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme.

Aktivity SKCH v afrických krajinách Uganda a Rwanda je možné už podporiť aj prostredníctvom novej celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2017, a to priamo na účet IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051 variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.