NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU CHARITA 3/2011 | Slovenská katolícka charita


NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU CHARITA 3/2011

pridal: wp-dev | dátum: 17. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Sekretariát Slovenskej katolíckej charity vydáva časopis s názvom Charita, kde predstavuje nie len svoju činnosť, ale zároveň reaguje aj na aktuálne spoločenské otázky súvisiace so sociálnymi službami a pomocou ľuďom, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Časopis je nepredajný a vychádza vďaka finančnej podpore z projektov SKCH a darcov SKCH. Prostredníctvom diecéznych a arcidiecéznych charít je distribuovaný po celom Slovensku. Náklad každého čísla je 5 000 ks.

Charita 3/2011

Aktuálne číslo časopisu Charita – 3/2011 je venované téme Bakhita pomáha cudzincom.

Verím, že Vám časopis ponúkne príležitosť a niekoľko článkov, ktoré priblížia prácu a presvedčia o jej význame, tak ako to cítia zamestnanci Slovenskej katolíckej charity.

Výber z obsahu

  • Aktuality – Posviacka Centra sociálnoporadenských služieb GKCH v Prešove
  • Téma – Bakhita pomáha cudzincom – projekt SKCH
  • Remeselník, v dlhom rade svojich predkov– rozhovor s výtvarníkom Ferom Guldanom
  • O pomoci – Keď potrebujeme pomocnú ruku, Už 20 rokov ideme cestou k pomoci
  • Spiritualita – Sv. Bakhita – patrónka projektu SKCH na pomoc migrantom
  • SKCH v obrazoch – Somálsko – podľa skutočného príbehu

Ďalšie informácie

Najnovšie číslo časopisu Charita – 3/2011, ako aj staršie čísla nájdete na www.charita.sk v časti Dokumenty.