Nové číslo časopisu CHARITA | Slovenská katolícka charita


Nové číslo časopisu CHARITA

pridal: wp-dev | dátum: 23. januára 2012 | kategória: Aktuality

Charita 4/2011
Aktuálne číslo časopisu Charita – 4/2011 je venované téme Pomoc Haiti.
Verím, že Vám časopis ponúkne príležitosť a niekoľko článkov, ktoré priblížia prácu a presvedčia o jej význame, tak ako to cítia zamestnanci Slovenskej katolíckej charity.

Výber z obsahu
• Aktuality – Stužková slávnosť v Praktickej škole sv. M.M.Kolbeho v Spišskej Novej Vsi
• Téma – Pomoc Haiti – monitoring projektov realizovaných zo zbierok SKCH a KBS
• Uveril som tým, čo hľadajú Boha– rozhovor s fotografom Matúšom Zajacom
• Cez telo k duši – Zomieranie – prirodzená súčasť nášho života?, Príbeh zvláštneho divadla
• Spiritualita – S „človečinou“ pod čiernym habitom – spoločenstvo Milosrdných bratov
• SKCH v obrazoch – Haiti

Ďalšie informácie
Najnovšie číslo časopisu Charita – 4/2011, ako aj staršie čísla nájdete na www.charita.sk v časti Dokumenty.

Časopis Charita
Sekretariát Slovenskej katolíckej charity vydáva časopis s názvom Charita, kde predstavuje nie len svoju činnosť, ale zároveň reaguje aj na aktuálne spoločenské otázky súvisiace so sociálnymi službami a pomocou ľuďom, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Časopis je nepredajný a vychádza vďaka finančnej podpore z projektov SKCH a darcov SKCH. Prostredníctvom diecéznych a arcidiecéznych charít je distribuovaný po celom Slovensku. Náklad každého čísla je 5 000 ks.