Nové dobrovoľníčky v Ugande | Slovenská katolícka charita


Nové dobrovoľníčky v Ugande

pridal: wp-dev | dátum: 27. marca 2017 | kategória: Aktuality

Od marca 2017 pôsobia v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande dve nové slovenské dobrovoľníčky Mirka a Zuzka, ktoré vystriedali Lauru a Lenku, ktoré tu pôsobili počas predchádzajúcich šiestich mesiacov. Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do centra pravidelne vysiela, chce týmto spôsobom napomôcť jeho lepšiemu fungovaniu.

Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, prevádzkuje SKCH od roku 2012. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú a psychologickú starostlivosť, stravu, pravidelnú školskú dochádzku, poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Dbáme pritom o to, aby počas prázdnin navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa po dosiahnutí 18. rokov vrátia. V rámci centra SKCH zriadila aj škôlku pre miestne deti a svoju prevádzku už spustila aj prvá odborná učebňa, v ktorej budú môcť staršie deti získať manuálne zručnosti, aby si po opustení centra vedeli nájsť prácu.

Dobrovoľníčky Mirka a Zuzka majú za úlohu pomôcť deťom s prípravou do školy, zorganizovať voľnočasové aktivity a koordinovať projekt Adopcia na diaľku®, vďaka ktorému adoptívni rodičia zo Slovenska podporujú viac ako 450 detí. Dobrovoľníčky priamo navštevujú rodiny detí, ktoré sú v projekte, monitorujú ich školskú dochádzku ako aj ich výsledky. Veľmi si vážime ich prácu, ako aj osobné nasadenie.

Deti a ich rodiny, ktoré navštevujú Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande môžete podporiť prostredníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2017 zaslaním daru na účet Slovenskej katolíckej charity – IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051, variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom.

Viac informácii o zbierke sa dozviete na stránke www.postnakrabicka.sk

Od marca 2017 pôsobia v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande dve nové slovenské dobrovoľníčky Mirka a Zuzka, ktoré vystriedali Lauru a Lenku, ktoré tu pôsobili počas predchádzajúcich šiestich mesiacov. Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do centra pravidelne vysiela, chce týmto spôsobom napomôcť jeho lepšiemu fungovaniu.

Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, prevádzkuje SKCH od roku 2012. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú starostlivosť, stravu, pravidelnú školskú dochádzku, poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Dbáme pritom o to, aby počas prázdnin navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa po dosiahnutí 18. rokov vrátia. V rámci centra SKCH zriadila aj škôlku pre miestne deti a svoju prevádzku už spustila aj prvá odborná učebňa, v ktorej budú môcť staršie deti získať manuálne zručnosti.

Dobrovoľníčky Mirka a Zuzka majú za úlohu pomôcť deťom s prípravou do školy, zorganizovať voľnočasové aktivity a koordinovať projekt Adopcia na diaľku®, vďaka ktorému adoptívni rodičia zo Slovenska podporujú viac ako 450 detí. Dobrovoľníčky priamo navštevujú rodiny detí, ktoré sú v projekte, monitorujú ich školskú dochádzku ako aj ich výsledky. Veľmi si vážime ich prácu, ako aj osobné nasadenie.

Deti a ich rodiny, ktoré navštevujú Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande môžete podporiť prostredníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2017 zaslaním daru na účet Slovenskej katolíckej charity – IBAN:SK74 5200 0000 0000 1635 2051, variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej SMS v tvareDMS medzera AFRIKA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. Viac informácii o zbierke sa dozviete na stránke www.postnakrabicka.sk