Nové domy na Haiti, už čoskoro | Slovenská katolícka charita


Nové domy na Haiti, už čoskoro

pridal: wp-dev | dátum: 22. júla 2010 | kategória: Aktuality

Pomoc charity na Haiti prechádza postupne z nevyhnutnosti do fázy rekonštrukcie

Oddelenie národnej charity dostalo po zemetrasení 900 000 € ako dar od občanov, z ktorých už bola tretina použitá pri urgentnej pomoci. Teraz sa pripravujú rekonštrukčné práce v dedinách. V oblasti Gressier bude postavených 1 800 domov a 7 škôl s lepšou statikou.

Aktuálne pôsobí na Haiti 17 národných charít. „Dohodli sme sa a rozdelili sme si úlohy podľa predbežne vypracovaných podmienok“, vysvetľuje Erny Gillen, ktorý sa zúčastnil viacerých koordinačných stretnutí počas jeho pobytu. „Charita sa zúčastňuje rekonštrukcií domov, škôl a malých zdravotníckych stredísk. Vďaka mimoriadnej katastrofe, ktorá postihla Haiti, bude Charita pomáhať tejto krajine päť až desať rokov“. Erny Gillen uskutočnil obhliadku terénu školy sv. Vincenta z Gressier, ktorá bola úplne zničená zemetrasením, napriek tomu ale výučba pokračuje v stanoch.

„Je dôležité, aby sa život na Haiti vrátil do starých koľají. Hlavne, aby sa deti mohli vrátiť do škôl. Stavebné plány novej školy sú dokončené a stavebné práce práve začínajú. Načali sme dialóg s rodičmi, aby sme ich podnietili k spolupráci na školskom živote a na udržiavaní budúcej stavby. Charita bude rekonštruovať sedem skôl a 1800 domov v regióne Gressier, čo je znakom nádeje pre obyvateľov. V najblližších týždňoch už budú postavené základy domov, ktoré by mali byť rezistentné proti zemetraseniam. Toto je významný pokrok pre ľudí, ktorí doteraz žili len v jednoduchých chatrčiach. Obyvatelia budú taktiež zapojení do rekonštrukčných prác. V skupinkách po desiatich si budú vzájomne pomáhať a stavať blok domov. Toto je spôsob ako napomáhať k solidarite.“

Špeciálni architekti zostavili spolu s haitskými partnermi – rešpektujúc použiteľnosť lokálnych materiálov – plány konštrukcií, ktoré budú rezistentné zemetraseniam a uragánom. V júni prišla na Haiti, Annick Genson, jediná spolupracovníčka Luxemburskej Charity, ktorá bude podporovať túto fázu rekonštrukčných prác počas jedného roka.

zdroj: Caritas Europa