Noví dobrovoľníci v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande | Slovenská katolícka charita


Noví dobrovoľníci v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande

pridal: wp-dev | dátum: 29. marca 2016 | kategória: Aktuality

Vo februári 2016 prišli do Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, ktoré slúži deťom s vírusom HIV, ďalší dobrovoľníci vyslaní SKCH. Centrum pre deti v dedinke Unna a okolí (okres Adjumani, severná Uganda) začala Slovenská katolícka charita (SKCH) stavať v roku 2011. Išlo o reakciu SKCH na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias vojenských konfliktov v osemdesiatych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba.

Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS a aktuálne má kapacitu 40 miest. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú starostlivosť, stravu, pravidelnú školskú dochádzku a poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Dbáme pritom o to, aby počas prázdnin navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa po dosiahnutí 18. rokov vrátia. Vedľa centra sme zriadili aj škôlku pre miestne deti a okrem toho vďaka štedrému darcovi tento rok plánuje postaviť dve odborné učebne, v ktorých budú môcť staršie deti získať aj manuálne zručnosti.

Naši dobrovoľníci, Diana a Martin, majú za úlohu pomôcť deťom s prípravou do školy, organizovať pre nich voľnočasové aktivity a koordinovať projekt Adopcia na diaľku®, ktorý v okolí Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie zastrešuje SKCH a cez ktorý štedrí darcovia zo Slovenska pomáhajú už 324 deťom. Okrem toho dobrovoľníci navštevujú priamo aj rodiny detí ktoré sú v projekte a rovnako monitorujú aj ich školskú dochádzku a ich výsledky. Veľmi si vážime odhodlanie Diany a Martina, svoju prácu si robia veľmi dobre a deti si ich hneď obľúbili.

Deti a ich rodiny, ktoré navštevujú Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande môžete podporiť prostreníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.