Novoročné prianie prezidenta SKCH | Slovenská katolícka charita


Novoročné prianie prezidenta SKCH

pridal: wp-dev | dátum: 30. decembra 2016 | kategória: Aktuality

Obdobie konca starého a začiatku nového kalendárneho roka je vždy príležitosťou nielen na bilancovanie uskutočnených plánov, ale je to zároveň čas pre vyslovenie prianí a nových plánov, ktoré chceme v novom roku naplniť. Sme veľmi radi, že práve o novoročné prianie pre Slovenskú katolícku charitu (SKCH), ktorá si v novom roku pripomenie 90 rokov od svojho vzniku, sa s nami podelil prezident SKCH Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup:

„Drahí bratia a sestry, obdobie začiatku nového roka nás v tomto vianočnom čase, ktorý prežívame, napĺňa radosťou a nádejou, že môžeme začať niečo nové, že môžeme znova vykročiť na cestu s Pánom. On sám najlepšie poznaná naše plány a túži, aby sme ich realizovali s dôverou v Božiu pomoc. Preto prajem všetkým zamestnancom, partnerom, ako aj dobrodincom Slovenskej katolíckej charity radostný a požehnaný Nový rok 2017.“