O chorých by sme mali prejaviť viac záujmu, upozorňuje SKCH | Slovenská katolícka charita


O chorých by sme mali prejaviť viac záujmu, upozorňuje SKCH

pridal: wp-dev | dátum: 11. februára 2015 | kategória: Aktuality

foto: archív SKCH

Bratislava 11. februára – Chorým ľuďom dnes spoločnosť venuje málo pozornosti a pochopenia. Najviac sa tento problém dotýka nevyliečiteľne chorých ľudí, ktorí sú odsunutí na okraj spoločnosti a aj na sklonku života musia čeliť viacerým problémom. Pri príležitosti Svetového dňa chorých na to upozorňuje Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá poskytuje svoju starostlivosť dlhodobo chorým, ale aj nevyliečiteľne chorým na celom Slovensku.

„Už niekoľko rokov upozorňujeme na nespravodlivosť vo financovaní hospicovej starostlivosti, kde nevyliečiteľne chorí pacienti v terminálnom štádiu života musia doplácať za starostlivosť, ktorá by mala byť plne hradená zo zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne totiž dnes nehradia náklady za hospicovú starostlivosť v plnej výške, a tak rozdiel musí doplácať pacient. Ľudia s nízkymi príjmami však nemajú dostatok financií na uhrádzanie doplatku za pobyt v hospici,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Dodal, že podľa Charity je to nespravodlivé a na tento stav doplácajú ľudia, ktorí v mnohých prípadoch odovzdali spoločnosti veľmi veľa, no, dnes sa im spoločnosť obracia chrbtom.

SKCH je najväčší poskytovateľ hospicovej starostlivosti na Slovensku a hospicovú a paliatívnu starostlivosť poskytuje v troch rezidenčných hospicoch, 12 mobilných hospicoch a prostredníctvom 22 staníc domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Aby Charita mohla prijímať aj pacientov bez príjmu alebo s nízkym príjmom, každoročne organizuje verejnú zbierku na pomoc hospicom a nevyliečiteľne chorým. „Z týchto peňazí hradíme náklady za pacientov, ktoré odmieta zaplatiť zdravotná poisťovňa, ale napríklad aj zdravotnícky materiál a pomôcky,“ uviedol Radovan Gumulák.

Naposledy SKCH zbierku organizovala od 1. novembra 2014 do 31. januára 2015 a ľudia na podporu charitných hospicov prispeli sumou 13 513 eur. Výnos zbierky bude prerozdelený medzi charitné hospice a stanice domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Hospicová starostlivosť zaručuje nevyliečiteľne chorým ľuďom, že nebudú trpieť neznesiteľnými bolesťami, za každých okolností bude zachovaná ich ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach nezostanú sami. SKCH pomáha nevyliečiteľne chorým ľuďom nielen doma ale aj v zahraničí. U Ugande prevádzkuje centrum pre deti s HIV, v ktorom žije aktuálne 25 sirôt. Tento rok SKCH podporí aj zdravotné centrum v Rwande, ktoré pomáha približne 16 000 ľuďom v okolí mesta Kibeho.

Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Jeho cieľom je pripomenúť verejnosti povinnosť zabezpečiť starostlivosť o ťažko chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. „Svetový deň chorých nám každoročne pomáha upriamiť našu pozornosť k tomu, aby sme prijímali také zákony, ktoré by zabezpečili potrebné podmienky a zdroje na starostlivosť o chorých v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ale aj v domácnosti. Chorý človek nikdy nesmie byť vnímaný ako bremeno pre rodinu či spoločnosť. Svetový deň chorých je tiež príležitosťou vyjadriť uznanie všetkým čestným lekárom, zdravotníkom a ošetrovateľom, ktorí vykonávajú svoju prácu s nasadením a obetavosťou“, uzavrel generálny sekretár.