Obchodovanie s ľuďmi je na vzostupe a nevyhýba sa ani Slovensku | Slovenská katolícka charita


Obchodovanie s ľuďmi je na vzostupe a nevyhýba sa ani Slovensku

pridal: wp-dev | dátum: 18. októbra 2012 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 18. októbra 2012 – Obchod s ľuďmi patrí spolu s drogami a zbraňami medzi jeden z troch najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete. Aktuálne sa dostal dokonca hneď za drogy, teda celosvetovo na druhú priečku, čo dokazuje závažnosť a rast tohto fenoménu, ktorý neobchádza ani Slovensko. Na Slovensku však zatiaľ platí, že sme viac zdrojovou a tranzitnou krajinou ako cieľovou. Dokazujú to aj skúsenosti z projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi, ktorý Slovenská katolícka charita (SKCH) zastrešuje už od roku 2008.

„Podľa prieskumov si väčšina ľudí spája obchodovanie s ľuďmi najmä s prostitúciou, teda laicky a neodborne povedané s obchodom s bielym mäsom, výnimočnejšie so sociálne znevýhodnenými komunitami. Potenciálnymi obeťami je však v podstate každý – muži, ženy aj deti,“ upozorňuje generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Ohrozenými alebo priamo obeťami sa doteraz stali nielen ľudia s nízkym vzdelaním, ženy či Rómovia, ale aj tí s vysokoškolským diplomom. Muži boli obchodovaní na nútené manuálne práce alebo v prípade hendikepu na nútené žobranie. Mladí ľudia boli najväčšiemu riziku vystavení počas študijných pobytov, letných brigád či práce ako au-pair.

„Vysoká motivácia ľahkého a vysokého zisku pre obchodníkov robí priam zázraky. Takmer na každú cieľovú skupinu existujú špeciálne prispôsobené taktiky a triky,“ vysvetľuje projektová manažérka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi Andrea Bezáková. Ide napríklad o ponuky sobášov, pohodlného života a lásky v zahraničí pre mladé ženy a dievčatá, ponuky rýchleho zárobku s pokrytím cestovných nákladov a ubytovania pre ľudí z hladových dolín Slovenska alebo ponuky na splatenie dlhov úžerníkom v rómskych komunitách. Väčšinou sa nejedná o únosy ľudí, ale o dobrovoľné presuny napríklad za prácou, ktoré sú nenápadné a bez drámy. Človek až na mieste určenia po istom čase postupne zistí, že sľúbené podmienky dodržané nie sú a zrejme sa začala nečistá hra s jeho životom.

SKCH preto už štvrtý rok spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR na plnení Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi poskytovaním svojich služieb, predovšetkým starostlivosťou o obete obchodovania s ľuďmi, ale v rámci možností aj ich vyhľadávaním na miestach, kde sa predpokladá ich prítomnosť. Charita sa rovnako venuje preventívnym aktivitám medzi najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva, na školách, v detských a reedukačných zariadeniach a zariadeniach pre žiadateľov o azyl.

„Väčšina klientov sa k nám dostáva prostredníctvom mimovládnych organizácií, či už našich slovenských alebo zahraničných partnerov,“ povedala AndreaBezáková. Cestou je aj Linka pomoci 0800 800 818 financovaná rezortom vnútra, kde môžu ľudia v ohrození dostať adekvátnu podporu a pomoc, a v prípade potreby sa dostať starostlivosti SKCH. Charita poskytuje ľuďom, ktorí sa stali obeťou obchodovania komplexnú pomoc od opätovného vybavovania dokladov, cez zdravotnú, psychologickú a sociálnu starostlivosť, možnosť dokončenia vzdelania či získania kvalifikácie, až po možnosť utajeného ubytovania, najmä v prípade, že obeť nemá vlastný domov, alebo bola by pri začatí vyšetrovania ohrozená páchateľmi. Východiskom je vždy konkrétna situácia daného človeka a jeho potreby. „Od začiatku projektu sme mali v starostlivosti 18 klientov, ktorým bola poskytovaná práve komplexná starostlivosť,“ uviedol Radovan Gumulák.

Vzhľadom na to, že väčšina ľudí so skúsenosťou obchodovania sa napriek ťažkých traumám nechce k udalosti vracať či vyhľadať odborníkov a pre mnohí ľudia vyhľadávajú pomoc cirkvi, SKCH preškolila kňazov a pracovníkov diecéz, aby mali vedomosť aj o tomto jave. Každý človek so skúsenosťou obchodovania sa môže slobodne rozhodnúť či vstúpi do programu ministerstva vnútra. Už aj ako identifikovaná obeť má nárok na polročnú bezplatnú krízovú intervenciu a pomoc. Pri rozhodnutí spolupracovať s políciou na vyšetrovaní prípadu po celý čas až do vynesenia rozsudku nad páchateľmi, s možnosťou získania odškodnenia, ak sa prípad úspešne uzavrie. Väčšina obetí obchodovania sa však po zdarnom úteku od svojich vykorisťovateľov k traumatickej skúsenosti po návrate domov vracať nechce a pomoc nehľadá, hoci dôsledky dlhodobého ohrozovania, vykorisťovania a manipulácie mávajú vážne následky na psychickom i fyzickom zdraví týchto osôb.

Autor: Karolína Tobiašová, Lukáš Melicher

foto: Michal Fulier

Pri príležitosti dnešného Dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa v divadelnej sále priestorov historickej radnice v Košiciach uskutoční predstavenie hry Vtáčatko zachytávajúcej práve tému novodobého otroctva. Viac sa dozviete tu.

Dokumenty k téme:

BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2011 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA