Obehnúť zemeguľu a reagovať tak na klimatické zmeny | Slovenská katolícka charita


Obehnúť zemeguľu a reagovať tak na klimatické zmeny

pridal: wp-dev | dátum: 25. júna 2012 | kategória: Aktuality

Foto: archív SKCH

V uplynulých dňoch sa rokovalo o budúcnosti našej planéty na medzinárodnom summite Rio +20 Organizácie spojených národov v Rio de Janieru. Bez ohľadu na to, aké výsledky a záväzky toto stretnutie prinieslo – je na každom z nás, ako budeme pristupovať k životnému prostrediu a k zmierneniu dôsledkov klimatických zmien. Jednou z ciest je aj beh rovesníckej solidarity ako forma zvyšovania povedomia na školách.

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa inšpirovala slovinskou a rakúskou charitou, ktoré zorganizovali beh pre chlapcov a dievčatá zo základných aj stredných škôl – aby tak dosiahli cieľ: zabehnúť 40,075 km, čo predstavuje dĺžku rovníka. Takto symbolicky by mladí ľudia vytvorili kruh rovesníckej solidarity z Európy smerom na africký kontinent a späť. Doteraz sa ubehnuté kilometre vyšplhali nad polovicu želaného čísla, presne na 28,120 km.

Aj vďaka príspevku zo strany slovenských základoškolákov a stredoškolákov sa možno daný cieľ (symbolicky obehnúť zemeguľu po rovníku) podarí do konca roku 2012 naplniť. V máji preto projektový tím SKCH ponúkol slovenským školám aktivitu Beh za klimatickú spravodlivosť“, ktorú môžu realizovať v rámci workshopov rozvojového vzdelávania, počas hodín telesnej výchovy alebo počas športového dňa krátko pred vyzdvihnutím si koncoročného vysvedčenia. Workshopy na zvýšenie povedomia o príčinách a dôsledkoch klimatických zmien realizuje SKCH na 170 školách po celej krajine v rámci projektu v oblasti rozvojového vzdelávania s podporou SlovakAid a Európ­skej komisie pod názvom Klimatická spravodlivosť (s podtitulom Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách so zameraním na Subsaharskú Afriku). Viac informácií o tejto aktivite, ako aj o celom projekte možno nájsť na stránke: www.mladacharita.sk.

Do behu rovesníckej solidarity – „Beh za klimatickú spravodlivosť“ sa doteraz zapojili základné školy v Čimhovej, Dolnej Tížine, Košiciach, gymnáziá v Košiciach a Piešťanoch, ako aj Spojená cirkevná škola v Dolnom Kubíne. Motivácia žiakov a študentov je jednoznačná – potvrdiť som záujem o globálne témy a klimatické zmeny, ako aj ich dopad na život obyvateľstva nielen v oblasti Subsaharskej Afriky. Projektová koordinátorka SKCH Mariana Ištoňová oceňuje, že „žiaci nevnímajú beh ako obyčajnú fyzickú aktivitu, ale ako možný odkaz ľuďom na africkom kontinente, že sú si vedomí vplyvov globálneho otepľovania a vzájomnej previazanosti kontinentov.“ Mladí ľudia zo Slovenska doteraz ubehli 1027, 92 km.

Slovenské školy pravidelne reagujú na výzvy prejaviť svoju aktivitu a rovesnícku solidaritu v spoločnom boji za klimatickú spravodlivosť – napríklad Na Deň zeme v apríli, Deň Afriky koncom mája či Deň afrického dieťaťa v polovici júna. Lektorka rozvojového vzdelávania SKCH Božena Baluchová upozorňuje: „Nemalo by nám byť jedno, že ľudia v krajinách Afrického rohu trpia extrémnymi suchami, nedostatkom pitnej vody a hladom – klimatické zmeny sa totiž prejavujú aj v Európe. Pociťujeme to na náhlych zmenách počasia, extrémnych teplotách a rýchlych prechodoch zo zimy do leta aj u nás.“

Viac info na www.mladacharita.sk