Obetiam obchodovania s ľuďmi pomáha aj prekladateľská agentúra | Slovenská katolícka charita


Obetiam obchodovania s ľuďmi pomáha aj slovenská prekladateľská agentúra

pridal: charita | dátum: 19. apríla 2021 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Prekladateľská agentúra K&J Translations poskytla bezplatne svoje prekladateľské služby zo slovenského do čínskeho jazyka pre projekt pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorý vznikol v roku 2008 v rámci Slovenskej katolíckej charity. Projekt  STOP obchodovaniu s ľuďmi poskytuje nielen priamu pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, ale v rámci preventívnych kampaní a osvetových aktivít aj zvyšuje povedomie o danej problematike. Ide o jeden z dôležitých projektov Slovenskej katolíckej charity podporovaný Ministerstvom vnútra SR.

Agentúra K&J Translations poskytuje prekladateľské služby pomocou pokročilých softvérových nástrojov a svoju činnosť vykonáva v súlade so štandardizovanými postupmi kontroly kvality založenými na certifikátoch ISO 17100 a ISO 9001.

Tím K&J Translations tvoria odborníci na cudzie jazyky – profesionáli v oblasti prekladov a korektúr. Poslaním prekladateľskej agentúry je poskytovať kvalitné a promptné prekladateľské služby, ako aj nadväzovať dlhodobé partnerstvá s komunitou a klientmi. Jej cieľom je rozvíjať stabilnú spoločnosť, ktorá združuje odborníkov z oblasti prekladu a pozitívne vplýva na ekonomický rast trhu svojho pôsobenia.

V rámci svojej aktivity sa agentúra snaží pomôcť komunite aj formou bezplatných prekladateľských služieb charite a iným dobrovoľníckym organizáciám.

Viac informácií o agentúre a službách, ktoré ponúka, môžete nájsť na stránke: K&J Translations.