Od popolcovej stredy až po zmŕtvychvstanie Pána. Ako slávia Veľkú noc v Hondurase? | Slovenská katolícka charita


Od popolcovej stredy až po zmŕtvychvstanie Pána. Ako slávia Veľkú noc v Hondurase?

pridal: charita | dátum: 26. apríla 2023 | kategória: Adopcia na diaľku®

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka. Veľkou nocou si pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Približne v tomto čase prebieha aj židovský sviatok Pesach, ktorý sa slávi sedem až osem dní a pripomína oslobodenie izraelského národa z egyptského otroctva. Pred Veľkou nocou je v Rímskokatolíckej cirkvi štyridsaťdňový pôst, ktorý slúži na stíšenie, rozjímanie a prípravu slávenia sviatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Podstata Veľkej noci je rovnaká naprieč celým svetom. Zvyky a tradície sa, samozrejme, v niektorých krajinách líšia od tých Slovenských. Naša koordinátorka, sestra Gerardina Cáceres z Hondurasu nám opísala slávenie Kristovho umučenia a zmŕtvychvstania v dedine Wampusirpi: „V Hondurase a našej dedinke je Veľká noc najdôležitejším sviatkom v roku. Väčšina obyvateľov Wampusirpi patrí do Rímskokatolíckej cirkvi a sviatok zmŕtvychvstania Pána slávia spoločne celé rodiny.“

Prípravy v Hondurase začínajú tradične, ako aj u nás, na Popolcovú stredu a znak popola na čele zahajuje štyridsaťdňový pôst. „Deti, rodičia a starší sa stretávajú v našom chráme, aby spoločne vstúpili do pôstu. V rámci príprav na Veľký týždeň máme v našej farnosti každý piatok krížové cesty. Konajú sa mimo kostola a celá komunita spoločne putuje po 14-tich zastaveniach, ktoré sa nachádzajú v okolí Wampusirpi,“ opisuje sestra Gerardina. 

Počas Kvetnej nedele alebo Palmovej nedele si pripomíname slávnostný príchod Ježisa do Jeruzalema. Ako nám prezradila sestra Gerardina, vo Wampusirpi je zaužívaný názov Palmová nedeľa: „Veriaci začínajú sláviť tento deň procesiou cez dedinu. V rukách držia palmové listy, ktorými si pripomínajú vítanie Ježiša. Radujú sa a mávajú listami rovnako ako aj židia pred stovkami rokov. Procesia začína na okraji dediny, pokračuje ďalej po hlavnej ceste až ku kostolu, kde začína slávenie Palmovej nedele.“ Okrem toho, majú deti počas celého Veľkého týždňa školské prázdniny, aby mohli tráviť sviatočný čas v kruhu najbližších. Niektoré z rodín využívajú tento čas na spoločné kúpanie v rieke, iné navštevujú svojich príbuzných.

„Veľkonočné trojdnie tento rok slávime od štvrtku 6. apríla a slávnosti vrcholia v nedeľu 9. apríla. Neoddeliteľnou súčasťou sú tradičné piesne v miestnom jazyku Miskito. Rodiny navaria jedlo a prinesú do kostola, kde ho ako jedna veľká komunita konzumujeme. Najčastejšie sú to vyprážané ryby s ryžou a kokosom a wabul – nápoj z banánov typický pre obyvateľov etnickej skupiny Miskito. Sobota večer sa nesie v znamení osláv. Nechýba tradičný tanec tambako, pri ktorom ľudia spievajú a recitujú radostné verše Pánovho zmŕtvychvstania,“ ukončuje svoj opis sestra Gerardina.

Radujme sa, pretože Boh, Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych. Radujme sa, pretože Spasiteľ sveta nás vykúpil z hriechu. Nech vám obeta nášho Pána prinesie do života pokoj a nekonečnú nádej.