Oriešky a poklady | Slovenská katolícka charita


Oriešky a poklady

pridal: wp-dev | dátum: 14. marca 2017 | kategória: Aktuality

Aj takto vyzerajú niektoré poobedia či večery v detskom domove v ukrajinskej dedinke Bortnyky. Deti z tohto domova sú zaradené do projektu Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Adopcia na diaľku®, nakoľko väčšina z nich sú siroty alebo polosiroty. Chlapci, ktorí v domove žijú, postupne podľa svojho veku a schopností pomáhajú s jednoduchými prácami. Zapájajú sa tak do bežných domácich činností a zažívajú aj takéto spoločné chvíle. Jednou z aktivít je lúskanie orechov. Niekto rozbíja škrupinky, niekto lúska jadierka.

Nejde však iba o prácu. Spoločný čas je aj časom rozhovorov, dobrej nálady i zvedavých otázok, či zaujímavých príbehov. Deti sa cez bežné práce učia aj pracovným návykom, samostatnosti a zodpovednosti za zverenú aktivitu. Ako nám viackrát napísal riaditeľ domova, Ruslan Markiv, MJ: „Po rokoch práce od začiatkov našej činnosti zažívame ovocie a výsledky našich námahách. Starší chlapci, ktorí v domove žijú osem či desať rokov, sú pre mladších chlapcov príkladom. Mladšie deti hľadajú spontánne vo svojom okolí vzory a často prirodzene napodobňujú správanie starších. Keď mladšie deti vidia, že starší chlapci pomáhajú s domácimi prácami, je aj pre nich prirodzené zapájať sa do aktivít.“

Ruslan Markiv, MJ, sa aj pri našich osobných stretnutiach viackrát vyjadril: „Nie sme sirotinec, sme rodina.“ A o to sa svojou prácou, prístupom k deťom i svojim osobným príkladom roky snaží. Rodinnú atmosféru je cítiť zo všetkých fotografií, ktoré nám od nich prichádzajú. A aj takto na diaľku je možné vnímať, že tento detský domov ukrýva vzácne poklady – deti, ktoré v tomto domove dostali svoju novú rodinu a priateľov.

Podpriť tieto deti môžete pravidelným či jednorázovým finančným darom v ľubovoľnej výške, na číslo účtu IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Viac informácií na o projekte Adopcia na diaľku® nájdete na www.charita.sk/adopcia