Osamelí seniori, týrané ženy s deťmi či ľudia bez domova. Pomoc Charity aj pre týchto ľudí je ohrozená. | Slovenská katolícka charita


Osamelí seniori, týrané ženy s deťmi či ľudia bez domova. Pomoc Charity aj pre týchto ľudí je ohrozená.

pridal: charita | dátum: 29. novembra 2018 | kategória: sociálne

Slovenská katolícka charita sa pripája k zástupcom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí upozorňujú na pretrvávajúce podfinancovanie prevádzky svojich zariadení. Rada SKCH s poľutovaním konštatuje, že hlavnou obeťou neriešenia tohto kritického stavu sa nakoniec môžu stať naši spoluobčania so sociálnymi problémami.

Niekoľko desiatok zástupcov neverejných zariadení z celého Slovenska, v stredu 28. 11. 2018, na verejnom zhromaždení s názvom Zachránite alebo pochováte neverejných poskytovateľov sociálnych služieb? žiadala pred Úradom vlády v Bratislave mimoriadnu dotáciu na prevádzku svojich zariadení. Požiadavku vysvetľujú stratou, ktorá vznikla z dôvodu zvýšenia mzdových príplatkov a ktorá vážne ohrozuje existenciu ich zariadení.

Aj Slovenská katolícka charita sa tomuto celoslovenskému závažnému problému venovala 27. a 28. novembra na Spišskej Kapitule, v rámci pravidelného zasadnutia Rady SKCH. Hlavným bodom programu bolo zhodnotenie doterajších krokov na zaistenie trvalej kvality sociálnych služieb v období, kedy nedostatočné financovanie sociálnych služieb z verejných zdrojov ohrozuje nielen kvalitu služieb, ale už aj samotnú existenciu charitných zariadení. Ignorovanie medziročného rastu mzdových nákladov, obmedzenia rozpočtov samospráv a nesprávny vzorec výpočtu príspevkov, sú dlhodobo neriešenými problémami. Rada SKCH s poľutovaním konštatuje, že hlavnou obeťou neriešených problémov nakoniec budú naši spoluobčania so sociálnymi problémami: osamelí seniori, týrané ženy s deťmi, ľudia bez domova alebo s fyzickým či mentálnym hendikepom, ktorí sú odkázaní na pomoc charitných zariadení.

Rada SKCH podporuje aktivity Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR vtejto oblasti a platformy Za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, ktoré na pretrvávajúce poddimenzované financovanie dlhodobo upozorňujú Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny i predsedu vlády SR, a to aj formou protestu pred Úradom vlády z 28. novembra 2018.

Slovenská katolícka charita sa zároveň podpísala aj pod najnovší Otvorený list predsedovi vlády SR, v ktorom Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb v SR a zástupcovia jej členov: Anna Ghannamová – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR a Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Erich Hulman – Slovenská katolícka charita, Ján Gasper – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Lýdia Brichtová – Nezávislá platforma SocioFórum, opakovane prosia štát o „mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov, z ktorých mnohí nemajú na decembrové mzdy a odvody. Opakovane Vás žiadame, aby ste s rezortným ministrom riešili zmenu vzorca tak, aby neverejní poskytovatelia neboli zakliesnení v rovnakej výške financií, hoci na zabezpečenie služby potrebujú preukázateľne viac. Okrem zvýšených príplatkov za soboty, nedele a sviatky z mája 2018 sa od januára 2019 opäť zvyšuje minimálna mzda, o 6% sa zvyšuje cena plynu a o10% sa zvyšuje cena elektriny, začne sa uplatňovať druhé kolo zvýšenia príplatkov na zamestnancov a hrozí, že bude platná aj povinnosť hradiť zamestnancom dovolenkové poukazy. Nemáme na to zdroje,“ uvádza sa v závere. Celé znenie Otvoreného listu premiérovi Petrovi Pellegrinimu je zverejnené na webovej stránke Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, ktorý nájdete tu.

Foto: Matúš Koprda